Групиране на ноти между петолиния

В партитури за пиано често се налага да се използват двете петолиния (ключ сол и ключ фа), за записване на музикална фраза.
Въвеждането в MuseScore става:

Първо въведете нотите на едно петолиние:
Нотите, свързани в горното петолиние

Ctrl+Shift+Down мести избраната нота или акорд в следващото петолиние (Mac: +Shift+Down.)
Избраната нота изместена на долното петолиние

Виж още: Тактови черти за свързване на тактовите черти (напр. grand staff).