Úpravy textu

Aktualizováno před před jedním rokem
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Text editing

    Režim úprav textu

    Je několik způsobů, jak vstoupit do režimu úprav textu:

    • Dvakrát klepněte na text
    • Klepněte na text pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit prvek
    • Klepněte na text a stiskněte Ctrl+E (Mac: Cmd+E)

    Ukázkový text v režimu úprav

    K formátování a volbám pro zadávání lze přistupovat z nástrojového panelu pro text v dolní části okna.

    Nástrojový panel pro text

    Pro opuštění režimu úprav textu:

    • Stiskněte Esc, nebo
    • Klepněte na part notového zápisu mimo okno pro úpravy.

    Příkazy pro úpravy a klávesové zkratky

    V režimu úprav textu jsou dostupné následující příkazy:

    • Ctrl+B (Mac: +B) zapnout/vypnout tučné písmo
    • Ctrl+I (Mac: +I) zapnout/vypnout kurzívu
    • Ctrl+U (Mac: +U) zapnout/vypnout podtržení
    • Posunout ukazatel: Home End vlevo vpravo
    • Backspace odstraní znak nalevo od značky pro vkládání znaků
    • Delete odstraní znak napravo od značky pro vkládání znaků
    • Return začít nový řádek
    • F2 ukáže paletu s textovými symboly (viz níže)

    Klávesové zkratky pro zvláštní znaky

    V režimu úprav textu lze použít následující klávesové zkratky pro přistoupení k určitým zvláštním znakům:

    Ctrl+Shift+B: bé

    Ctrl+Shift+F: forte

    Ctrl+Shift+H: odrážka

    Ctrl+Shift+M: mezzo

    Ctrl+Shift+N: niente

    Ctrl+Shift+R: rinforzando

    Ctrl+Shift+S: sforzando

    Ctrl+Shift+Z: Z

    Symboly a zvláštní znaky

    K vložení čtvrťových not, zlomků a mnoha jiných druhů zvláštních značek nebo znaků do textu můžete použít okno se zvláštními znaky. V nástrojovém panelu pro text klepněte na symbol klávesnice.

    Značka klávesnice

    Nebo pro její otevření stiskněte F2 (Mac: fn+F2):

    Paleta se zvláštními znaky obsahuje tlačítka pro vložení značek do textu (například čtvrťové noty), nebo zvláštních znaků (např. symbol pro autorské (kopírovací) právo: ©)

    Dialog je rozdělen do tří karet: Běžné symboly, hudební symboly a symboly unicode. Karta s hudebními symboly (značkami) a symboly unicode je dále rozdělena do abecedně řazených skupin.

    Dvojité klepnutí na položku v dialogu se zvláštními znaky ji okamžitě přidá do textu v místě ukazatele. Více položek je možné použít bez zavření dialogového okna, a uživatel může, zatímco je má otevřeno, dokonce pokračovat v psaní, mazat znaky, zadávat číselné kódy znaků atd.

    Poznámka: Dialog se zvláštními znaky není možné zbrazit, když nejste v režimu úprav textu. Toto se však nemá zaměňovat s položkou v nabídce se stejným názvem ve verzi MuseScore pro macOS.

    Podívejte se také na

    Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.