Tekst-layout

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text styles and properties

Tekstelementer fremstår altid ud fra bestemt tekst-layout, som definerer de grundlæggende egenskaber for teksten.

Tekst-egenskaber:

 • Skrifttype: Navnet på den aktuelle skrifttype som f.eks. "Times New Roman" eller "Arial"
 • Størrelse: Skriftens størrelse i punkter
 • Fed, kursiv og understreget: Skriftegenskaber
 • Forankringspunkter: side, tid, nodehoved, system, nodelinje
 • Justering: vandret: venstre, højre, centreret; lodret: top, bund, centreret
 • Offset: tekstplacering i forhold til det normale forankringspunkt
 • Offset enhed: millimeter, mellemrum (afstand) eller procent af sidestørrelse

Teksttyper i MuseScore:

 • Titel, undertitel, komponist, tekstforfatter: forankret til siden.
 • Fingersætning : Fingersætning er forankret til nodehoveder.
 • Sangtekster : Sangtekster er forankret til en tidsposition.
 • Akkordbetegnelser : Akkordbetegnelser er også forankret til en tidsposition.