MIDI import

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see MIDI import.

  MuseScore kan importere MIDI filer (.mid/.midi/.kar) og konvertere dem til musiknotation. Filer importeres ved at bruge standard Åbn funktionen.

  Import af filer

  Programmet vil i første omgang omsætte MIDI til notation, med brug af standard indstillinger. Et MIDI Import Panel , med en liste af kanaler, vil blive vist i bunden af skærmen, sammen med de mulige indstillinger for hver kanal (Kun kanaler som indholder nodeinformation, vil blive vist). Indstillingerne kan ændres kanal for kanal, og data kan derefter re-importeres: Knappen "Aktivér" i toppen af panelet, vil straks udføre ændringerne. "Fortryd" knappen vil annulere ændringer, som ikke er gemt. Det fædige resultat skulle gerne være, at filen overføres til nodearket i en bedre kvalitet.

  Brug Skift+hjul eller Ctrl+hjul til at forskyde indstillingerne vandret; brug musens hjul alene til at bladre gennem kanalerne (eller brug skyderne i højre side og forneden).

  Hvis der er mere end en kanal, vil der blive indsat en ekstra kanal øverst, som ændrer alle kanaler på en gang.

  MIDI Import Panel

  I MIDI Import Panelet kan der vælges hvilke kanaler, der skal importeres, og rækkefølgen kan ændres. En række informationer om hver kanal vises: Lyd, nodelinjens navn, og sangtekster hvis der er nogen. Hvis kolonnen "Sangtekster" vIses, betyder det at der er en kanal med tekster, som kan knyttes til de øvrige kanaler via drop-down menuen.

  MIDI import panelet opdaterer informationerne for det aktuelle nodeark, hvis brugeren har flere åbne. Når MIDI panelet ikke længere skal bruges, kan det lukkes ved at klikke på X i øverste venstre hjørne. Panelet kan åbnes igen ved tryk på knappen "Vis MIDI import panel", som kommer frem i bunden af skærmen, når panelet lukkes.

  Når nodearket er blevet gemt, vil MIDI Import Panelet ikke være tilgængeligt, da MuseScore ikke længere er ved at importere en MIDI fil.

  Indstillingsmuligheder

  MuseScore instrument
  Tildel et MuseScore instrument (fra instruments.xml eller fra en brugerdefineret xml fil fra Foretrukne) som definerer nodelinjerne navn, nøgle, transponering, artikulationer osv.
  Max. kvantificering

  Kvantificer MIDI noder efter et fast gitter. Max. opløsningen for gitteret kan sættes fra rullemenuen:

  • Værdi fra Foretrukne (standard) - værdien for kvantificering hentes fra billedet Foretrukne (på “Import” fanen)
  • Kvart, Ottendedel, 16. del, 32. del, 64. del, 128. del - brugerdefineret værdi

  Det aktuelle kvantificerings gitter er dog adaptivt, og reduceres når nodens varighed er kort, så kvantificerings værdien er forskellig for hver node. Der er dog en øvre grænse for kvantificerings værdien, der kan sættes af brugeren som "max. kvantificering".
  Hvis noden f.eks. er lang -en halvnode - og max. kvantificering er sat til 8. del, så vil noden blive kvantificeret med 8. dels-node-gitteret, og ikke med halv- eller flerdelsnode, som det ellers er forudsat i algoritmen.
  En sådan tilgang til kvantificeringen vil sikre at alle noder i nodearket (uanset længde) bliver korrekt kvantificeret.

  Max. stemmer
  Sætter det maksimalt tilladte antal musikalske stemmer.
  Find tupletter
  Når denne mulighed er sat, vil der blive søgt efter tupletter, og det tilsvarende kvantificerings gitter vil blive anvendt. I undermenuen kan der vælges hvilke typer tupletter, der søges efter
  Menneskelig udførelse
  Hvis denne indstilling er sat, vil nøjagtigheden for MIDI-til-nodeark konverteringen blive reduceret, til fordel for læseligheden. Det er især brugbart for MIDI filer, som ikke er rettet ind, så et fast kvantificerings gitter kan bruges. For disse filer vil der, i hele musikstykket, blive brugt en automatisk rutine til søgning efter taktslag, som vil forsøge at bestemme taktstregernes placering.
  Halveret taktantal
  Denne indstilling kan bruges for MIDI files, som ikke er rettet ind (ved "menneskelig udførelse"). Det vil halvere antallet af takter i forhold til det der er fundet ved søgning efter taktslag. Kan specielt bruges hvis søgerutinen giver dobbelt så mange takter, som nødvendigt.
  Taktart
  Denne indstilling er til rådighed for MIÐI filer, som ikke er rettet ind. Brugeren kan vælge en passende taktart for hele stykket, hvis den detekterede værdi er forkert. Denne mulighed kan være nyttig, da den håndterer importerede tupletter korrekt, i modsætning til taktarten fra paletten.
  Del nodelinje
  Denne indstilling kan bruges på mange klaver kanaler - for at tildele noder til musikerens højre og venstre hånd. Der kan bruges fast tonehøjde opdeling - som kan indstilles fra et underpunkt - eller flydende opdeling (programmet vil nærmest gætte sig frem på basis af en hånds bredde).
  For slagtøjskanaler vil hver trommelyd få sin egen nodelinie. Der er også et underpunkt, hvor man kan bestemme om der må anvendes kantede pararanteser om de nyoprettede tromme kanaler.
  Nøgleændringer
  Små nøgler kan blive indsat på en nodelinje, for at få akkorder placeret tættere på de 5 linjer. Nøgleændringerne baseres på den gennemsnitlige tonehøjde for noderne i akkorden. Sammenbundne grupper af noder brydes ikke ved indsættelse af nøgler (skulle det ske bør det raporteres som en fejl på importmidi_clef.cpp). Denne indstilling er ikke til rådighed for slagtøjslinjer.
  Forenklede varigheder
  Reducerer antallet af pauser, for at give "simplere" node varigheder. Denne indstilling kan også fjerne pauser og forlænge noder på slagtøjslinjer.
  Vis staccato
  Indstillingen vil vise/skjule staccato markeringer i nodearket.
  Punkterede noder
  Bestemmer om MuseScore skal benytte punkterede noder eller bindebuer.
  Vis tempo tekst
  Viser/skjuler tempoangivelser i nodearket.
  Vis akkordnavne
  Viser/skjuler akkordnavne - hvis der er nogen - i nodearket, for XF MIDI fil formatet.
  Genkend optakt
  Når denne indstilling er valgt vil taktarten ikke blive ændret, når den første takt er kortere end den næste. Dette betegnes som en optakt, og vil gælde for alle spor under et.
  Genkend swing
  MuseScore forsøger at genkende swing, og automatisk erstatte et mønster af 4dels+8dels noder i trioler (for den mest almindelige swing fornemmelse, 2:1), eller en punkteret 8dels+16dels mønster (for shuffle, 3:1), med to 8dele og teksten “Swing” eller “Shuffle” i starten.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.