C partitur

Updated 2 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see C partitur.

Man kan vælge at få vist nodearket enten som transponeret partitur, eller som C partitur. Et transponeret partitur viser musikken, som den skal udskrives til musikerne. Under opbygningen kan det være en fordel at se de transponerende instrumenter noteret som de klinger uden transponering. I så fald kan man vælge visningen "C partitur".

For at skifte mellem C-partitur, og transponeret visning:

  • Tryk på knappen C partitur (placeret i øverste højre hjørne af værktøjslinjerne). Når denne tast er fremhævet, vises nodearket som C partitur.

Før man udskriver nodearket, eksporterer det til PDF, eller gemmer det on-line, bør man sikre sig, at C partitur knappen er fra, og at alle instrumenter er korrekt transponerede.

Se også

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.