MuseScore funktioner

feb 23, 2009 - 09:06

ScreenshotMuseScore er et gratis program til WYSIWYG nodeskrivning, som distribueres gratis under GNU GPL-licensen. Her er nogle af hovedfunktionerne:

  • WYSIWYG, noderne skrives på et "virtuelt nodeark"
  • Der er ingen begrænsninger på antallet af nodelinier.
  • Op til 4 stemmer pr. nodelinie
  • Hurtig og let nodeskrivning med mus, tastatur eller MIDI
  • Indbygget sequenser og FluidSynth software synthesizer
  • Import og export af MusicXML og standard MIDI filer (SMF)
  • Platform uafhængig kode, kan download'es færdig-kompileret til Windows, Mac og Linux.
  • GNU GPL licens