midi

• maj 12, 2013 - 10:47

Jeg gemmer en melodi med 4 systemer: 1. stemme, 2. stemme, Guitar, Bas.
Bas stemmen er "Double Bass" - men den kommer ikke med i midi-filen.
Hvis jeg ændrer den til "Electric Bass" kommer den med.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.