Redigering

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Redigering.

  I Redigeringstilstand kan et bredt udvalg af redigeringsfunktioner udføres på individuelle elementer i nodearket. Blandt andet:

  • Tilpasse længde og form på legatobuer, linjer, taktstreger o.l.
  • Tilføje, slette og formatteret tekst i tekstobjekter.
  • Tilrette placeringen af de fleste elementer i nodearket (dog ikke tekst).

  Start/afslut redigeringstilstand

  Skift til redigeringstilstand på en af disse måder:

  • Dobbeltklik på et vilkårligt element.
  • Højreklik på et element og vælg Rediger element.
  • Klik på et element og tryk Alt+Skift+E.

   For at forlade redigeringstilstand bruges en af følgende:

  • Tryk Esc.

  • Klik på et blankt område i dokumentvinduet.

  Tekst

  Om tekstredigeringstilstand, se Tekstredigering.

  Linjer

  Se Linjer: Juster længde, and Juster legatobue.

  Noder

  Forskydning af noder

  Det kan være nødvendigt at flytte en node til højre eller venstre, for eksempel for at undgå overlapning af et andet element eller for at undgå delte nodehoveder.

  1. Skift til redigeringstilstand for den ønskede node;
  2. Brug piletasterne til at flytte noden (til venstre eller højre) i små trin. (eller brug Ctrl+ eller Ctrl+ til større justeringer);
  3. Tryk på Esc tasten, så vil nodehalsen blive flyttet til den nye position.

  Alternativt kan nodehovedet markeres og "Vandret forskydning" (under Akkord) ændres i Inspektør.

  Juster længde af nodehals

  1. Skift til redigeringstilstand for den ønskede nodehals';
  2. Benyt tastaturgenveje (herunder) for forlænge eller forkorte nodehalsen;
  3. Forlad redigeringstilstand.

  Alternativt kan nodehalsen markeres og "Længde forskydning" (under Nodehals') ændres i Inspektør.

  For ændre placeringen af nodehalsen skal man ændre "X" eller "Y" værdierne for "Forskydning" under "Automatisk placering" i "Element" sektionen af Inspektør.

  Tastaturgenveje

  I redigeringstilstand kan de følgende tastaturkommandoer bruges til at ændre placeringen for (1) et element (f.eks. ornament, fortegn osv.) eller (2) et justetingshåndtag (f.eks. legatobue, linje osv.):

  • : Flyt 0.1 nodelinjeafstand til venstre.
  • : Flyt 0.1 nodelinjeafstand til højre.
  • : Flyt 0.1 nodelinjeafstand opad.
  • : Flyt 0.1 nodelinjeafstand til nedad.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt 1.0 nodelinjeafstand til venstre.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt 1.0 nodelinjeafstand til højre.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt 1.0 nodelinjeafstand opad.
  • Ctrl+ (Mac: +): Flyt 1.0 nodelinjeafstand nedad.
  • Alt+: Flyt 0.01 nodelinjeafstand til venstre.
  • Alt+: Flyt 0.01 nodelinjeafstand til højre.
  • Alt+: Flyt 0.1 nodelinjeafstand opad.
  • Alt+: Flyt 0.01 nodelinjeafstand nedad.

  De følgende kan kun bruges på justeringshåndtag:

  • Skift+: Flyt håndtagets anker en node/pause til venstre.
  • Skift+: Flyt håndtagets anker en node/pause til højre.
  • Tab: Skift til næste håndtag.

  For at at fortryde alle rettelser, skal man være sikker på ikke at være i redigeringstilstand, og trykke Ctrl+R.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.