Sprog, oversættelser og udvidelser

Updated 3 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 3.
For MuseScore 4 users, see Sprog, oversættelser og udvidelser.

  MuseScore installeres og arbejder med dit "System" sprog (det som bruges til de fleste programmer, og generelt er baseret på dit land, og spogindstillingerne på PC'en ełler kontoen).

  Skift sprog

  1. Vælg RdigerIndstilliger.. (Mac: MuseScoreIndstilliger...) fra menuen;
  2. På fanen Generelt vælges det ønskede sprog fra drop-down listen i sektionen Sprog:

   Dialog: Rediger / Indstilliger / Generelt

  Resourcehåndtering

  Resourcehåndtering benyttes til at installere og afinstallerei udvidelser, og til at håndtere opdatering af oversættelser. For at nå den kan man bruge en af disse muligheder:

  • Vælg HjælpResourcehåndtering fra menuen.
  • Vælg RedigerIndstilliger... (Mac: MuseScoreIndstilliger...) fra menuen. Vælg fanen Generelt, og klik på knappen Opdater oversættelse.

   Dialog: Hjælp / Resscourcehåndtering

  Installer/afinstaller udvidelser

  For at installere eller afinstallere en udvidelse:

  1. Vælg fanen Udvidelser under Resourcehåndtering.
  2. Vælg udvidelsen.
  3. Klik på knappen Installer eller Afinstaller.

  Opdater oversættelse

  For at opdatere oversættelse(r):

  1. Vælg fanen Sprog under Resourcehåndtering.
  2. Klik på knappen Opfater for det eller de sprog, der skal opdateres.

  Note: Sproget i menuer og dialoger vil skifte med det samme, men Kontrolpanelet vil ikke bruge det nye sprog ełler oversættelse før programmet startes næste gang.

  See also

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.