Musescore på MACBOOK Pro

• apr 1, 2020 - 18:48

Hej.
Jeg bruger Musescore på en Macbook Pro fra 2019.
Det har indtil sidste opdatering kørt meget fornuftigt, men nu sveder min MacBook. Jeg kan kun køre programmet ganske få minutter, inden blæseren starter, og ofte dør programmet.
Hvis jeg f. eks. beder om at ændre arbejdsområde - knappen øverst til højre, kan det tage op til et minut, før det effektueres.
Jeg har også konstateret, at hvis jeg sætter slagtøj på, halter den for alvor.
Jeg arbejder mest med noder til Brass Band.
Jeg er ikke bevidst om, at jeg har lavet ændringer i opsætningen, der kan medføre noget sådant.
Venlig hilsen
Mads

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.