Δωρεές

This translation is outdated, see the English version for a reference: Donate

Η πιο σημαντική προσφορά που μπορείτε να μας κάνετε είναι να μας προσφέρετε το χρόνο σας και μέσω των φόρουμ, να βοηθήσετε γράφοντας κώδικα ή συμπληρώνοντας την τεκμηρίωση ή ακόμα και να πείτε απλά σε φίλους σας μία καλή κουβέντα για το MuseScore. Σε περίπτωση που θέλετε να προσφέρετε κάποιο χρηματικό ποσό στο MuseScore, παρακαλώ χρησιμοποιείστε το κουμπί του PayPal που βρίσκεται παρακάτω.

Πού πάνε τα χρήματα;

Οι δωρεές θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καλύψουν λειτουργικά έξοδα καθώς και έξοδα hosting που προκύπτουν από την λειτουργία και τη συντήρηση του musescore.org. Μελλοντικό μας στόχο αποτελεί και η δημιουργία διαφημιστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του Musescore σε συνέδρια.

737 donations received, $8189.43 raised. Our goal is $10000

81.9%