Σύγκριση μεταξύ των σταθερών εκδόσεων, των πρό - εκδόσεων και των εκδόσεων δοκιμής

Updated 1 year ago

  Το MuseScore βγαίνει σε τρια είδη: σταθερές κυκλοφορίες, πρό-εκδόσεις, και εκδόσεις δοκιμής. Εάν από πιο πριν δεν έχετε εμπλακεί στενά με ένα πρόγραμμα λογισμικού, τότε ίσως να μην είστε εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους. Μην επιτρέψετε σε κάτι τέτοιο να σας αποτρέψει από το να συμμετέχετε ενεργά. Η ποιότητα μιας σταθερής κυκλοφορίας εξαρτάται από δοκιμές και υποβολές εκθέσεων από την ευρύτερη κοινότητα που χρησιμοποιεί τις πρό-εκδόσεις και τις εκδόσεις δοκιμών.

  Σταθερή κυκλοφορία

  Οι σταθερές εκδόσεις (ονομάζονται και τελικές κυκλοφορίες) βγαίνουν κάθε λίγους μήνες και προορίζονται για κανονική, καθημερινή χρήση. Οι σταθερές εκδόσεις έχουν υποστεί εκτενείς δοκιμές από την κοινότητα, πριν κυκλοφορήσουν. Στην πορεία προς μια επίσημη κυκλοφορία, η ανάπτυξη κώδικα επιβραδύνεται για την εστίαση στη λύση λαθών που έχουν εντοπιστεί από την κοινότητα δοκιμών και για να αποφευχθεί η εισαγωγή νέων προβλημάτων. Εάν την τελευταία στιγμή εντοπιστούν οποιαδήποτε κρίσιμα λάθη, τότε ενδέχεται να καθυστερήσουν την επίσημη κυκλοφορία. Για να αποκτήσετε την τελευταία σταθερή κυκλοφορία κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "κατεβάστε το" στην κορυφή της ιστοσελίδας του MuseScore.

  Πρό-έκδοση

  Οι πρό-εκδόσεις του MuseScore βγαίνουν κάθε δύο με τρείς εβδομάδες. Οι πρό-εκδόσεις προσφέρουν μια πρώιμη προεπισκόπηση της επόμενης επικείμενης σταθερής κυκλοφορίας και προορίζονται για δοκιμαστές και προχωρημένους χρήστες. Πριν γίνει διαθέσιμη για να την κατεβάσετε, κάθε πρό-έκδοση έχει υποστεί γρήγορη δοκιμή για να είναι σίγουρο ότι η πρό-έκδοση μπορεί να ανοίξει και να αποθηκεύσει παρτιτούρες. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν σημαντικά λάθη και δεν εμποδίζουν κατ' ανάγκη μια πρό-έκδοση, εκτός και αν ανακόπτουν σημαντικές λειτουργίες όπως η εισαγωγή ενός τετάρτου σε χρόνο 4/4. Για να αποκτήσετε την τελευταία πρό-έκδοση διαβάστε το σχετικό τμήμα στη σελίδα [[nodetitle:Μεταφόρτωση]] .

  Εκδόσεις δοκιμής

  Οι εκδόσεις δοκιμής του MuseScore είναι διαθέσιμες για Windows και GNU/Linux και συνήθως βγαίνουν κάθε βράδυ, αλλά ενδέχεται να είναι λιγότερο συχνές αν δεν υπάρχουν αλλαγές στον κώδικα ή αν ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει μια από αυτές εκείνη την ημέρα. Οι εκδόσεις δοκιμής προορίζονται μόνο για δοκιμές. Καθώς η έκδοση δοκιμής είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αυτόματη, ενδέχεται να είστε ο πρώτος που θα τη δοκιμάσει. Περιστασιακά μπορεί ακόμα και κάποια βασική λειτουργία να έχει χαλάσει. Για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση δοκιμής βλέπε:

  Περίληψη

  Συχνότητα Σκοπός Προηγούμενη δοκιμή και σταθερότητα
  Επίσημη κυκλοφορία Κάθε λίγους μήνες Κανονική χρήση Αρκετά σταθερή
  Πρό-έκδοση Κάθε δύο με τρείς εβδομάδες Πρώιμη προεπισκόπηση για δοκιμαστές και προχωρημένους χρήστες Μικρή αστάθεια αναμενόμενη
  Έκδοση δοκιμής Κάθε δύο με τρείς ημέρες Μόνο για δοκιμή Μη δοκιμασμένη