μετατροπή σε pdf

• Ιουλ 31, 2016 - 01:53

Το πρόγραμμα αυτό για' μένα που τολμώ πρώτη φορά το εγχείρημα να κάνω ήταν αρκετά εύχρηστο. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω αν και πώς μπορεί να μετατραπεί αυτό το αρχείο σε pdf. Ευχαριστώ!

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.