Ετικέτα χρόνου

• Μάιος 17, 2017 - 20:08

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα μουσικό μέρος ελεύθερο, χωρίς ετικέτα χρόνου; (δηλ. χωρίς μέτρο).
Ευχαριστώ

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.