Αόρατο κείμενο

• Φεβ 2, 2020 - 00:28

Γεια σας
Θα ήθελα κάποια στοιχεία της παρτιτούρας να είναι ενεργά κατά την ακρόαση αλλά να μην φαίνονται. Για παράδειγμα όταν θέλω να ορίσω ritenuto γράφω rit και αλλάζω το ρυθμό που μετά επαναφέρω όταν γράφω A Tempo. (Ή μήπως υπάρχει άλλος τρόπος να ορίσω ritenuto που δεν τον έχω ανακαλύψει?) Το ίδιο και με τις δυναμικές p, mp κλπ που μερικές φορές θέλω να υπάρχουν αλλά να μην φαίνονται έτσι ώστε κάποιος που θα πάρει την παρτιτούρα να παίξει σύμφωνα με τη δική του άποψη.
Υπάρχει τρόπος να γίνουν αυτά; Έχω την έκδοση 3.2.3.7635
Ευχαριστώ

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.