Παύσεις

• Μάιος 30, 2021 - 19:43

Πως μπορώ να ενώσω μέτρα που είναι σε παύση αλλά να συνεχίζεται η αρίθμηση ώστε να μην μου "τρώει" χώρο??

Π.χ έχω 5 μέτρα στην σειρά που περιέχουν μόνο μια παύση ολόκληρου να γίνουν ένα αλλά να μετράνε σαν 5....

I want 5 measure in rest to look as one but count like 5 how I can do this?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.