Αυτόματη εγγραφή παρτιτούρας

• Αυγ 16, 2021 - 17:40

Is it possible to record notes at the same time while playing the piano? And how, I do not find an edge

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.