Ελληνική μετάφραση του MuseScore από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

• Νοε 26, 2009 - 06:07

Σε περίπου 10 μέρες θα είναι έτοιμη η ελληνική μετάφραση του MuseScore που επεξεργάζεται το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και θα είναι διαθέσιμη με την επόμενη έκδοση (0.9.6). Με την ολοκλήρωση αυτής της μετάφρασης, το MuseScore θα είναι το πρώτο πλήρως ελληνοποιημένο πρόγραμμα σύνθεσης και επεξεργασίας μουσικού κειμένου!

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.