Polish Website Home Page

• Jun 1, 2011 - 09:05

Please change/edit polish main page. Changes are below:

MuseScore jest wolnym wieloplatformowym WYSIWYG edytorem nutowym na licencji GNU GPL.
Cechy warte podkreślenia to:Screenshot

  • WYSIWYG, czyli nuty wpisuje się na "wirtualnej kartce papieru"
  • Nieograniczona liczba pięciolinii
  • Do czterech głosów na jednej pięciolinii
  • Łatwe i szybkie wprowadzanie nut za pomocą myszki, klawiatury lub przez MIDI
  • Zintegrowany sekwencer i syntezator programowy FluidSynth
  • Importowanie i eksportowanie plików MusicXML i standardowych plików MIDI (SMF)
  • Niezależny od platformy kod, pliki wykonywalne dla Windowsa, Maca i Linuksa
  • Na licencji GNU GPL

Comments

In reply to by Gootector

We are waiting for the trunk to be stable first, then we'll do some bug hunting and finally, a string freeze period will be announced. Only then, the strings will be imported in the translation server. As a translator, you will be informed via email when the next release can be translated.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.