Prohlídka MuseScore - poslouchejte svůj notový zápis přehrávaný počítačem

6 years ago

MuseScore obsahuje vnitřní softwarový syntetizátor, který vám přehraje vaše notové zápisy, včetně změn tempa, dynamiky, artikulací atd.

Zvuky

score

S MuseScore je nainstalována malá všeobecná Zvuková banka , ale můžete si nainstalovat kteroukoli zvukovou banku, kterou chcete, abyste dostali skutečnější zvuky nástrojů a/nebo širší rozmanitost nástrojů. MuseScore také dokáže spolupracovat s vnějšími programy MIDI a syntetizátory přes JACK .

Tady je příklad přehrávání MuseScore notového zápisu velké kapely za použití zvukové banky zdarma FluidR3 , již si můžete stáhnout ze stránek MuseScore.

http://soundcloud.com/marc-sabatella/tranquility-excerpt

Zde je příklad notového zápisu orchestru přehrávaného pomocí další zvukové banky zdarma Sinfonia 3.6 .

http://soundcloud.com/misterdls/beethoven-sym-5-1st-movement-1

MuseScore umí váš notový zápis Souborový formát jako soubor MIDI pro použití v jiných programech, nebo může vytvořit zvukový soubor WAV, FLAC nebo OGG, který může být přehráván přímo nebo převeden do formátu MP3.

Ovládání

Mixer window

MuseScore obsahuje okno Změna a úpravy zvuku , kde můžete zvolit zvuky používané různými nástroji, jejich relativní úrovně, ovládat ozvěnu a sbor (chorus) atd. Také můžete jednotlivé nástroje ztlumit anebo hrát sólo, nebo je seskupit, takže můžete poslouchat jen to, jak hrají smyčce, bez dechových nástrojů a naopak.

Okno Režim přehrávání rovněž poskytuje ovládání celkové hlasitosti atempa a dovoluje vám vybrat swing nebo zamíchat přehrávání, pokud si to přejete.

[[nodetitle:Prohlídka MuseScore - vytvářejte notové listy|Předchozí]] [[nodetitle:Prohlídka MuseScore - sdílejte a tiskněte svůj notový zápis|Další]]