Juhuslikud märgid

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Juhuslikud märgid.

Juhuslikke märke saab lisada või muuta kui neid hiirega lohistada paletilt vastava noodi juurde.
Accidentals palette

Kui soovite muuta noodi kõrgust, siis valige noot ja vajutage:

  • Up: Muudab noodi kõrguse pool tooni kõrgemaks (eelistatud dieese).
  • Down: Muudab noodi kõrguse pool tooni madalamaks (eelistatud bemollid).
  • Ctrl+Up: Muudab noodi kõrgust oktaavi võrra kõrgemaks.
  • Ctrl+Down: Muudab noodi kõrgust oktaavi võrra madalamaks.
Versioonist 0.9.6 alates saate muuta juhusliku märgi hoiatavaks juhuslikuks märgiks (asetatud sulgudesse), selleks lohistage märk paletilt juba noodilehel olevale juhuslikule märgile (mitte noodile). Sulgude eemaldamiseks valige juhuslik märk ja vajutage Delete.

Kui hiljem muudate arvuti klahvidega noodi kõrgust, siis kõik eelnevad seadistused lähevad kaduma.

Menüüst NotesPitch spell püüab äära aimata õiged märgid terve noodi jaoks.