Posuvky

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see 变音号

  Nejběžnější druhy posuvek jsou poskytovány nástrojovým panelem Posuvky nad notovým zápisem a paletou Posuvky v základní pracovní ploše. Jejich úplnější řadu lze nalézt v paletě Posuvky v rozšířené pracovní ploše.

  Paleta s posuvkami (základní)
  Paleta s posuvkami (základní pracovní plocha)

  Přidání posuvky

  Posuvky jsou automaticky přidány k notě, jak náleží, když zvýšíte nebo snížíte její výšku tónu:

  • : Zvýší výšku tónu noty o jeden půltón (nota je předznamenána křížkem).
  • : Sníží výšku tónu noty o jeden půltón (nota je předznamenána béčkem).
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Zvýší výšku tónu noty o jednu oktávu.
  • Ctrl+ (Mac: Cmd+): Sníží výšku tónu noty o jednu oktávu.

  Pro přidání buď (i) dvojitého bé nebo dvojitého křížku, (ii) posuvky znamenající upozornění na změnu (také známo jako upozorňující nebo připomínající posuvka) nebo (iii) neobvyklé posuvky, použijte jednu z následujících voleb:

  • Vyberte notu a klepněte na posuvku v v nástrojovém panelu nad notovým zápisem.
  • Vyberte notu a dvakrát klepněte na posuvku v paletě s posuvkami (základní nebo rozšířená pracovní plocha).
  • Přetáhněte posuvku z palety s posuvkami na notu.

  Pokud k upozorňující posuvce chcete přidat kulaté závorky, použijte jedno z následujícího:

  • Vyberte posuvku v notovém zápisu a dvakrát klepněte na symbol závorky v paletě s posuvkami.
  • Táhněte symbol kulaté závorky z palety na posuvku.
  • Vyberte posuvku a zaškrtněte okénko Má svorku ve správci (od verze 2.1).

  Pokud později změníte směrovými šipkami na klávesnici výšku tónu, budou ruční nastavení posuvky odstraněna.

  V případě potřeby je možno posuvky smazat klepnutím na ně a stisknutím Del.

  Změna enharmonického způsobu psaní

  Pro změnu enharmonického způsobu psaní noty nebo not v obou zobrazeních not, jak v napsané tak ve znějící výšce tónu (koncertní):

  1. Vyberte notu nebo skupinu not;
  2. Stiskněte J;
  3. Pokračujte stisknutím J pro obíhání skrze enharmonické protějšky.

  Pro změnu enharmonického způsobu psaní v zobrazení notového zápisu - napsané výšce tónu, bez ovlivnění zobrazení notového zápisu ve znějící výšce nebo obráceně:

  1. Vyberte notu nebo skupinu not;
  2. Stiskněte Ctrl+J (Mac: Cmd+J);
  3. Pokračujte tisknutím stejného spojení kláves pro obíhání skrze enharmonické protějšky.

  Poznámka: Pokud výšky tónů vybraných not nejsou všechny stejné, účinek může být nepředvídatelný.

  Zkontrolování posuvek

  Funkce nabídky NotyZkontrolovat posuvky se pokusí odhadnout správné posuvky pro celý notový zápis.

  Podívejte se také na

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.