Grondbeginsels

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see 基础

Die vorige "Kom aan die gang"-hoofstuk lei jou deur die installasie en proses om 'n nuwe partituur te skep. Die "Grondbeginsels"-hoofstuk gee 'n oorsig van MuseScore en beskryf die algemene maniere om met die partituur te werk.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.