Akzidentalak

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Akzidentalak.

Akzidentalak gehitu edo aldatzeko akzidentalen paletatik aukeratuz eta partiturako nota baten gainera eramanda egin daiteke.
Accidentals palette

Nota baten tonua aldatzeko bakarrik, nota hori aukeratu eta teklatuarekin aukera hauek dituzu:

  • : Nota tonoerdi igo (Aukeran sostengatu bidez).
  • : Nota tonoerdi jeisten du (aukeran bemol bidez).
  • Ctrl+: Nota zortzidun bat igotzen du.
  • Ctrl+: Nota zortzidun bat jeisten du.
0.9.6 bertsiotik aurrera akzidentala oroigarri bezala idatz daiteke (parentesi artean). Horretarako akzidentalen paletatik parentesiak aukeratu eta akzidentalaren gainera mugitu (ez notaren buru gainera). Parentesiak ezbatzeko, akzidentala aukeratu eta Delete sakatu.

Kurtsorearen teklekin notaren tonuan aldatu ezkero, eskuz egindako ezarpen guztiak galdu egingo dira.

Menuko NotakPitch spell aukerak alteraziorik egokienak ezartzen saiatzen da partitura osoan zehar.