Ligatura

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Ties

Ligatura tonu berdineko bi nota lotzen dituen marra konkortua da. Tonu ezberdineko notak lotzen dituen marra konkortuarentzat [[nodetitle:Espresiozko ligatura]] ikusi.

Lehen modua

Lehen nota aukeratu:
First note selected

+ ligatura sortu:
Slur to adjacent note

Bigarren modua

Notak sartzeko moduan egonda, zapaldu + ligaturaren lehen nota eta gero.