Ääni ja toisto

Päivitetty 6 vuotta sitten
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Ääni ja toisto.

MuseScoren kapasiteettina on sisäänrakennetut ääniominaisuudet. Tämä luku käsittelee toistopainikkeita ja
tapoja laajentaa instrumentin ääniä.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.