Ääni ja toisto

Päivitetty 1 vuotta sitten
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Sound and playback

MuseScoren kapasiteettina on sisäänrakennetut ääniominaisuudet. Tämä luku käsittelee toistopainikkeita ja
tapoja laajentaa instrumentin ääniä.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.