Perusteet

Päivitetty 1 vuotta sitten
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Perusteet

Luvussa "Alkutoimet" opastettiin ohjelman asennus ja uuden partituurin luontiprosessi. ”Perustiedot”-luvussa annetaan yleiskuva MuseScoresta ja esitetään yleiset menetelmät partituurin luonnista.