Kopioi ja liitä

  MuseScore tukee standardia kopiointi-, leikkaus-, liitä- ja (versio 2.1) vaihda leikepöydältä- komentoja. Näitä komentoja voidaan soveltaa:

  • sävelalueille: esim. partituurin osan kertaukseen tai siirtää musiikkiote iskulla tai tahdilla.
  • muihin partituurin elementteihin: esim. artikulaatiot, viivaston teksti, dynamiikat, sormitus jne.

  Huom: Viivoja ei voida kopioida, mutta niitä voidaan jäljentää (kts. alla).

  Kopioi-/liitä-/vaihda-/ komentoihin pääsee käsiksi kolmella eri tavalla:

  • muokkausvalikosta (dokumentti-ikkunan yläpuolella).
  • painamalla osoitinlaitteen kakkospainikkeella elementtiin tai elementteihin, mikä tuo esille toimintovalikon.
  • käyttämällä yhtä tai useampaa yleistä pikanäppäintä.

  Yhteenveto toiminnoista

  Toiminto Näppäimet (Win) Näppäimet (Mac) Pikavalikko Päävalikko
  Leikkaa Ctrl+X Cmd+X Leikkaa Muokkaa → Leikkaa
  Kopioi Ctrl+C Cmd+C Kopioi Muokkaa → Kopioi
  Liitä Ctrl+V Cmd+V Liitä Muokkaa → Liitä
  Vaihda leikepöydältä Ctrl+Shift+X Cmd+Shift+X Vaihda leikepöydälle Muokkaa → Vaihda leikepöydältä

  Huom: Ennen kuin suoritat kopioinnin, leikkaamisen, liittämisen tai vaihdon loppuun, sinun täytyy olla normaalitilassa. Paina Esc-näppäintä to poistuaksesi normaalitilaan.

  Nuotit

  Voit leikata, kopioida, liittää tai vaihtaa nuotteja seuraavasti:

  Kopioi tai leikkaa

  kopiomalla/leikkaamalla yksittäisen soinnun

  1. Paina ja pidä Shift-näppäintä pohjassa ja klikkaa soinnussa olevaa säveltä.
  2. käytä kopiointi- tai liitä- vaihtoehtoa (kts. luettelo yllä).

  kopiomalla/leikkaamalla sarjan sointuja

  1. Klikkaa ensimmäiseen nuottiin tai tahtiin, jonka haluat valita.
  2. Käytä näppäinyhdistelmää Shift+Click viimeiseen nuottiin tai tahtiin, jonka haluat valita. Valitsemaasi aluetta korostaa sininen suorakulmio.
  3. Käytä kopionti- tai liitä- vaihtoehtoa. (kts. luettelo yllä).

  Liittäminen

  1. Klikkaa nuottia tai tahtia, josta haluat liittämäsi valinnan alkavan.
  2. Käytä kopionti- tai liitä- vaihtoehtoa. (kts. luettelo yllä).

  Vaihda leikepöydältä

  Saatavilla versiosta 2.1 ja eteenpäin, vaihda leikepöydältä-toiminto yhdistää kaksi komentoa yhdeksi: (1) Ensiksi se korvaa valitun osan partituurista leikepöydän sisältöön, aivan kuten liitä-komentokin; (2) Toiseksi, se siirtää ylikirjoitetun partituurin osan takaisin leikepöydälle, aivan kuten kopiontikomentokin.

  Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kahden samanpituisen partituurin osan, A:n ja B:n , vaihtamiseen:

  1. Valitse valinta A, sitten käytä leikkaustoimintoa;
  2. Poista valinta (painamalla Esc-näppäintä tai klikkaamalla dokumentti-ikkunan tyhjää aluetta);
  3. Paina Shift ja klikkaa nuottia valinnan B alusta tai jos B alkaa tahdin alusta, voit yksinkertaisesti myös valita tahdin;
  4. Käytä Vaihda leikepöydältä- toimintoa (kts. luettelo yllä).
  5. Valinta B on nyt leikepöydällä. Liitä se takaisin askeleen "1" tyhjäksi jättämään partituurin alueeseen.

  Kopioi vain yksittäisen sävelen sävelkorkeus

  It is possible to copy the pitch of a note only (and no other properties), by clicking on the notehead and applying the standard copy and paste, or copy and swap procedure. The pitch of the destination note changes to match that of the copied note but the duration remains the same.

  Muut elementit

  Other score elements (such as staff text, dynamics, fingering, chord diagrams etc.) can be cut, copied and pasted one at a time. Articulations (sforzato, staccato etc.), in addition, allow multiple selection.

  Note: The Swap with clipboard command is only intended for use with sections of music and not other score elements.

  Kopioi tai leikkaa

  1. Select the element (or elements).
  2. Apply a Copy or Cut option (see table above).

  Liitä

  1. Click on the note where you want your pasted selection to begin.
  2. Apply one of the Paste options (see table above).

  In the case of articulations, they are pasted to the destination notes in exactly the same order (continuous or intermittent) as they were in the initial selection.

  Pikakertaus

  To quickly copy and paste a note, measure, or passage:

  1. Select a chord, measure, or passage as described above.
  2. Press R .

  MuseScore copies and pastes the selected notation to a point immediately after the last note in the selection. Any existing music in the destination range is replaced.

  Jäljennä

  To instantaneously copy and paste a text element, line, or other object:

  1. Hold down Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift), click on the element and drag it anywhere in the score.
  2. Release the mouse button, and the selected element is cloned to the new location.

  Valintasuodin

  The Selection Filter allows you to chose exactly which voices and elements you want to include in your selection.

  • To display the Selection filter, press F6 (Mac: fn+F6); or from the menu, chose ViewSelection Filter.

  The Selection Filter appears by default below the Palettes. To change the viewing location, see Viewing and Navigation: Side panels.

  Example: Suppose you want to copy measures 1 and 2 in the following passage (see image), to give measures 3 and 4:

  selection_filter_example.png

  1. Make sure the Selection Filter is displayed (see above);
  2. Uncheck the "Articulations & Ornaments" and "Slurs" tickboxes;
  3. Copy and paste the desired measures (in this example, 1-2 into 3-4).

  Note: The Selection Filter works with the swap with clipboard command as well.

  Katso myös

  If you want to change notes without altering the rhythm, you may combine transposition or re-pitch mode with copy and paste.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.