Nuotintaminen

Päivitetty 1 vuotta sitten
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Notation

Edellisessä luvussa "Perusteet" opettelit, kuinka voit kirjoittaa nuotteja ja olla vuorovaikutuksessa palettien kanssa. Luvussa "Nuotintaminen" kuvataan eri tyyppisiä notaatioita yksityiskohtaisemmin kuin myös kehittyneempiä musiikin merkintätapoja.

Katso myös "Vaativat aiheet".

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.