Perusteet

Päivitetty 1 vuotta sitten
This is an archived handbook page written for Musescore 2
Navigate to the handbook page for Musescore 3: Basics

Edellinen luku "Aloittaminen" opastaa sinut läpi asennuksen ja uuden partituurin luomisen. Luku "Perusteet" esittää MuseScoren yleiskatsauksen ja kuvaa partituurin käsittelyn yleiset toimintatavat.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.