Maalit

Päivitetty 11 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Maalit

Maalihakasia (Volta) käytetään ykkös- ja kakkosmaalissa merkkaamaan erilaisia kertauksien lopetuksia.

Esimerkki ykkös- ja kakkosmaalista

Aseta maalihakaset partituuriin vetämällä-ja-pudottamalla ne viivat .

Hakaset voivat jatkua enemmänkin kuin yhden tahdin yli. Mene kaksoisklikillä muokkaustilaanja sitten siirrä kahvoja:

  • yksi tahti oikealla Vaihto+
  • yksi tahti vasemmalle Vaihto+

Nämä komennot siirtävät maalihakasen "loogista" alkua tai loppua määritetyssä tahdissa.
Kahvojen siirtäminen pelkästään oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä tai hienosäätäminen hiirellä ei vaikuta siihen kuinka kertaukset toistetaan.

Jos siirrät kahvoja, katkoviiva näyttää loogisesta sijainnista toiminnalliseen sijaintiin.
Kakkosmaali muokkaustilassa

Teksti

Voit muuttaa tekstiä ja monia muita maalin ominaisuuksia käyttämällä Viivan ominaisuudet -valintaikkunaa. Klikkaa hiiren oikealla maalin hakasta ja valitse Viivan ominaisuudet .... Alla olevassa kuvassa maaliteksti on "1.- 5."

Viivan ominaisuudet valintaikkuna

Esimerkki maaleista yksi-viisi mitä seuraa kuudes maali

Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella maalia ja tuoda esiin Maalin ominaisuudet. Täältä voit vaihtaa molemmat näkyvät maaliteksti (sama kuin Viivan ominaisuudet yllä) ja Toistolistan. Jos haluat toistaa yhden maalin vain tietyllä kerralla ja toisen maalin toisella kerralla, anna toistokerrat pilkuilla erotettuina. Alla olevassa esimerkissä, tämä maali toistetaan toistojen 1, 2, 4, 5 ja 7 aikana. Toinen maali toistetaan muilla kerroilla, kuten 3, 6 ja mahdollisesti muilla suuremmilla kerroilla kuten 8, 9, jne.

Volta Properties dialog

Toistaminen

Joskus toistoja on enemmän kuin kaksi. Yllä olevassa kuvassa maaliteksti näyttää, että se toistetaan viisi kertaa ennen kuin jatketaan. Jos haluat muuttaa montako kertaa MuseScore soittaa toiston mene tahtiin jossa on kertausmerkki ja vaihda toistokertojen määrä (katso yksityiskohdat tahtioperaatiot ).

Ongelmia moniviivastoisissa partituureissa

Versiossa 0.9.4 tai vanhemmissa voit asettaa moniviivastoisissa partituureissa maalit vain yläviivastolle. Muuten MuseScore voi kaatua tai ankkuripiste muuttua kun lataat partituurin uudelleen.
(ks. virheraportti )

Aiheesta muualla