Palkki

Päivitetty 10 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Palkit

Palkit muodostuvat automaattisesti, mutta automaattinen asetus voidaan ohittaa manuaalisesti. Vedä palkkisymboli Palkin ominaisuudet -paletista nuottiin muuttaaksesi sen palkin käyttäytymistä.

Palkkipaletti

Voit myös ensin valita nuotin ja sitten kaksoisklikata sopivaa symbolia palkkipaletista.

Palkki alkaa Aloitta palkin tästä nuotista.

Palkki molemmin puolin Älä lopeta palkkia tähän nuottiin.

Ei palkkia Älä palkita tätä nuottia.

 'A'   = (takaisin) Automaatti-tilaan: Tässä tilassa MuseScore valitsee nuottimerkinnän, riippuen nykyisestä tahtilajimerkinnästä.

Voit vaihtaa palkin kulmaa tai palkin etäisyyttä nuoteista (eli nuotinvarren pituutta), kaksoisklikkaamalla palkkia, mikä laittaa sen Muokkaustila , jossa palkin oikeassa päässä oleva kahva on valittuna. Nuolilla ylös/alas voidaan säätää nyt palkin kulmaa. Valitsemalla palkin vasemman kahvan voit ylös/alas nuolinäppäimillä muuttaa nuotinvarsien pituutta. Tule ulos muokkaustilasta painamalla Esc, jolloin muutokset tulevat voimaan.

Kun haluat siirtää palkin nuottien yläpuolelta alapuolelle, tai päinvastoin, vaihda stemmavarsien suuntaa käyttämällä toiseksi ylimmän rivillä (ennen ääni-ilmaisimia) olevaa painiketta mikä näyttää nuotilta, varret molempiin suuntiin, tai käytä X kirjainta.

Katso myös