Pikanäppäimet

Päivitetty 10 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Pikanäppäimet

Näppäimistön pikanäppäimiä voidaan muokata MuokkaaAsetukset ...Pikanäppäimet-välilehti (Mac: MuseScoreAsetukset ...Pikanäppäimet-välilehti). Alla on luettelo alkuperäisistä pikanäppäinasetuksista.

Navigointi

Partituurin alkuun: Home
Partituurin viimeiselle sivulle: End

Seuraava partituuri: Ctrl+Tab
Edellinen partituuri: Shift⇑+Ctrl+Tab

Seuraava sivu: Pg Dn
Edellinen sivu: Pg Up

Seuraava tahti: Ctrl+ (Mac: +)
Edellinen tahti: Ctrl+ (Mac: +)

Seuraava nuotti:
Edellinen nuotti:

Nuotti alas (soinnussa tai alemmalle viivastolle): Alt+
Nuotti ylös (soinnussa tai ylemmälle viivastolle): Alt+

Soinnun ylimpään nuottiin: Ctrl+Alt+ (Ubuntu käyttää tätä pikanäppäintä vastaavasti työtiloille)
Soinnun alimpaan nuottiin: Ctrl+Alt+ Ubuntu käyttää tätä pikanäppäintä vastaavasti työtiloille)

Nuotin kirjoittaminen

Aloittaa nuotinkirjoitustilan: N
Lopettaa nuotinkirjoitustilan: N tai Esc

Kesto

1 ... 9 valitsee keston, katso myös nuotin kirjoittaminen .

Puolet edellisen nuotin kestosta: Q
Kaksi kertaa edellisen nuotin kesto: W

Stemmaäänet

Stemmaäänet 1: Ctrl+I Ctrl+1 (Mac +I +1)
Stemma 2: Ctrl+I Ctrl+2 (Mac +I +2)
Stemma 3: Ctrl+I Ctrl+3 (Mac +I +3)
Stemma 4: Ctrl+I Ctrl+4 (Mac +I +4)

Sävelkorkeus

Sävelkorkeus voidaan syöttää joko kirjaimilla tai MIDI-koskettimistolla. Katso tarkemmat tiedot nuotin kirjoittaminen .

Toista edellinen nuotti: R

Nosta sävelkorkeus oktaavilla: Ctrl+ (Mac: +)
Laske sävelkorkeus oktaavilla: Ctrl+ (Mac: +)

Nosta sävelkorkeutta puoli sävelaskelta:
Laske sävelkorkeutta puoli sävelaskelta:

Lisää korotusmerkki nuottiin: (määrittämätön zoomausristiriidan vuoksi)
Lisää alennusmerkki nuottiin: -

Tauko: 0 (nolla).

Intervalli

Lisää intervalli aktiivisen nuotin yläpuolelle: Alt+[Numero]
Lisää intervalli aktiivisen nuotin alapuolelle: Vaihto⇑+[Numero]

Suunta

Vaihda suuntaa (nuotinvarsi, fraasikaari, sidoskaari, tuplettihakaset, ym.): X
Mirror note head: Vaihto⇑+X

Artikulaatiot

Sidoskaari : +
Legato-kaari : S
Staccato: Vaihto⇑+.
Crescendo: H
Decrescendo: Vaihto⇑+H

Sanoitus

Siirry sanoituksessa edelliseen tavu: Shift⇑+Välilyönti (MuseScore 1.1 tai vanhempi:Ctrl+)
Siirry sanoituksessa seuraavaan tavuun jos nykyisen ja seuraavan tavun väliin tulee '-': -, muuten Välilyönti (MuseScore 1.1 ja vahemmat kummassakin tapauksessa: Ctrl+)

Siirtää tavua vasemmalle 1 välilyönnin:
Siirtää tavua oikealle 1 välilyönnin:
Siirtää tavua vasemmalle 0.1 välilyönnin: Ctrl+
Siirtää tavua oikealle 0.1 välilyönnin: Ctrl+
Siirtää tavua vasemmalle 0.01 välilyönnin: Alt+
Siirtää tavua oikealle 0.01 välilyönnin: Alt+

Ylös edelliseen säkeistöön: Ctrl+ (Mac: +)
Alas seuraavaan säkeistöön: Ctrl+ (Mac: +)

Lisää sanoituksen pikanäppäimistä katso sanoitus

Näyttö

Navigaattori: F12 (Mac: ++N)
Toistopanneli: F11 (Mac: ++P)
Työkalupaletti: F9 (Mac: ++K)
Mixeri: F10 (Mac: M)