Tilapäismerkki

Päivitetty 10 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Etumerkit

Tilapäismerkit voidaan asettaa tai niitä voidaan muuttaa vetämällä vastaava symboli paletista nuotin päälle partituuriin.

Tilapäismerkkipaletti

Jos haluat pelkästään muuttaa nuotin sävelkorkeutta voit valita sen ja painaa:

  • : Nostaa nuotin sävelkorkeutta yhdellä puolisävelaskeleella (suosii korotusmerkkejä).
  • : Laskee nuotin sävelkorkeutta yhdellä puolisävelaskeleella (suosii alennusmerkkejä).
  • Ctrl+: Nostaa nuotin sävelkorkeutta yhdellä oktaavilla.
  • Ctrl+: Laskee nuotin sävelkorkeutta yhdellä oktaavilla.

Voit vaihtaa olemassa olevan tilapäismerkin varoittavaksi tilapäismerkiksi (sulkeisiin). Vedä sulkeet () Tilapäismerkit-paletista olemassa olevan tilapäismerkinnän päälle (ei nuotinpäähän). Poista sulkeet valitsemalla tilapäismerkintä ja paina Del.

Jos muutat myöhemmin sävelkorkeutta nuolinäppäimillä, manuaalisesti asetetut etumerkintä poistetaan.

Valikon toiminto NuotitSävelkorkeuden oikeinkirjoitus yrittää arvata oikeat merkinnät koko partituurissa.

Nettilinkkejä