Tupletit (triolit ym.)

Päivitetty 11 vuotta sitten
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Poikkeusjaot

Tupletteja käytetään jakamaan nuotteja muussa kuin tahtilajimerkinnän osoittamassa suhteessa. Esimerkiksi kahdeksasosa triolinuotit jakavat 4-4 osaa tahtilajissa neljäsosanuotin kolmeen osaan kahden sijasta.

Ohjeet

Kun teet triolin tee partituuriin ensin koko triolin kestoinen nuotti. Esim. ryhmän, jossa on kolme kahdeksasosa triolinuottia, "kokonaiskesto" on yksi neljäsosanuotti.
Neljäsosanuotti valittuna

Valitse päävalikosta NuotitTupletit (Triolit ym.)Trioli. Tämä luo triolin jakamalla koko keston kolmeen yhtä suureen osaan,
Triolin kahdeksasosanuotti mitä seuraa tauot

jota voidaan edelleen muokata.
Kolmen kahdeksasosanuotin trioli

Nuotinkirjoitustila

Tupletin kirjoitus toimii hieman toisin nuotin kirjoittaminen kuin mitä edellä kerrottiin. Versiossa 0.9.5 tai uudemmassa sinun tulee valita ensin kesto ja sitten antaa sävelkorkeudet sen jälkeen. Alla on askel-askeleelta ohjeita siitä, miten kahdeksasosa triolinuotit tehdään.

  1. Aloita nuotinkirjoitustila painamalla N
  2. Varmista, että nuotinkirjoitusmerkki on siinä kohdassa, josta haluat aloittaa tupletin (käytä nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle tarvittaessa)
  3. Valitse nuotinsyöttötyökalusta nuotin kestoarvo, joka vastaa koko tuplettiryhmän kestoa. Tässä esimerkissä klikkaa neljäsosanuottia (tai paina 5 näppäimistöltä).
  4. Päävalikosta valitse NuotitTupletitTrioli, tai paina Ctrl+3 (Mac: +3)
  5. Huomaa, että kahdeksasosanuottin kesto tulee valituksi automaattisesti. Klikkaa viivastoon sävelkorkeudet.

Ominaisuudet

Voit vaihtaa tupletin näkymäominaisuuksia klikkaamalla hiiren oikealla tupletin numeroa ja valitsemalla Tupletin ominaisuudet....

Tupletin ominaisuudet -valintaikkuna

Ominaisuuksien valintaikkunan kohdasta Numero voit valita joko yhden numeron, suhdeluvun kahdella numerolla tai ei numeroa ollenkaan.

Kohdassa Sulkumerkki valinta "sulkumerkki" tai "ei mitään" joko näyttää tai piilottaa sulkumerkin. "Automaattinen sulkumerkki" piilottaa sulkumerkin palkitetuissa nuoteissa ja näyttää sulun, jos tupletti sisältää palkittamattomia nuotteja tai taukoja.

Tupletti 5:6 suhteella ja automaattisella palkilla

Ulkopuolisia linkkejä