Vaihto ja välistys

Päivitetty 7 vuotta sitten
This is an archived handbook page written for MuseScore 1
Navigate to the handbook page for MuseScore 2: Vaihdot ja välistäjät

Sivunvaihdot tai rivinvaihdot (viivastojen katkot ) voidaan suorittaa vetämällä vastaava symboli Vaihdot & Välistys -paletista tahdin tyhjään kohtaan partituuriin. Vaihto tapahtuu merkityn tahdin jälkeen. Vihreät vaihtosymbolit ovat näkyvissä ruudussa, mutta eivät tulostuksessa.

Vaihdot / Välistys -paletti

Tahdin sisäiset viivastovaihdot ovat joskus tarpeellisia (varsinkin monisäkeistöisissä virsissä tai lauluissa). Esimerkiksi, jos haluat kolme iskua yhdelle viivastolle ja yhden iskun kohotahdin seuraavalle, niin sinun tulee tehdä kaksi eri tahtia lyhennetyillä kestoilla. Katso tarkemmin Tahtioperaatiot , ja sieltä kohdista "Kesto" ja "Epäsäännöllinen".

Välistyksiä käytetään lisäämään tilaa kahden vierekkäisen viivaston väliin. Vedä ja pudota välistin sen alueen yläpuoliseen tahtiin, jonka alla tarvitaan lisätilaa. Kaksoisklikkaa välistintä ja säädä haluttu väli vetämällä hiirellä välistimen kahvasta.

Jos haluat säätää viivastojen välejä koko partituurissa, tee se tyyliasetuksista. Välistimellä tehdään vain paikallisia muutoksia.