Uusia ominaisuuksia MuseScore 0.9.6 versiossa

This translation is outdated, see the English version for a reference: Release notes for MuseScore 0.9.6

Uusimmat ominaisuudet

 • Perusvalmius yhtyenuotinnukseen. Monitahtiset tauot katkeava kaikki oikeissa paikoissa (sävel- ja tahtilajin muutokset, kaksois tahtiviivat jne.), transponointi säilyttää sävelkorkeuden oikeinkirjoituksen (esim. korotettu E ei enää muutu F:ksi vaihdettaessa soivaan korkeuteen ja takaisin), dynamiikkavaihtelut voivat vaikuttaa kaikkiin viivastoihin tai yhteen soittimen tai viivastoon (ei toimi kaikilla SoundFonteilla), toistaa eri osille jaetut tekstit ja viivastojen tekstit, valmiita malleja orkesterille ja konserttibändeille.
 • Valitse toistoääni 128 intrumettiäänestä sekä kahdeksasta rumpu- ja percussiosetistä jotka löytyvät mukana tulevasta SoundFontista (TimGM6mb.sf2). Edellinen Windows ja Mac OS versio käytti pianosoundia kaikille soittimille ja edellytti, että asennat oman SoundFontin jos halusit kuunnella muuta kuin pianon soundia.
 • Tukee sisäkkäisiä tupletteja ja parempi tuki tupleteille yleensä
  Joissakin musiikkinotaatioissa käytetään tupletteja suuremman tupletin sisällä
 • Alustava tulki omatekoisille sävellajimerkinnöille
  Sävellajin valintaikkuna sallii luoda mikrotonaalisia sävellajimerkintöjä turkkilaiselle maqam- tai muun tyyppiselle musiikille
 • Huomattavia parannuksia MusicXML:ään, jonka avulla voit jakaa tiedostoja muiden nuotinkirjoitusohjelmien välillä paljon täsmällisemmin.
 • Uusi tuki alkusoitolle ja ABC-tuonnille ja merkittäviä parannuksia LilyPond-viennille.
 • Automaattinen tallennus palauttaa partituurin kaatumisen jälkeen
 • Sekä lisäksi satoja parannuksia ... (katso alta)

Tärkeää tietoa niille, jotka päivittävät vanhemmista versioista

 • Versiolla 0.9.6 tallennetut tiedostot eivät avaudu kunnolla versiossa 0.9.5 tai vanhemmissa. Tämä johtuu tarvittavista tiedostorakenteeseen tehdyistä muutoksista. Tietenkin versiolla 0.9.6 on edelleen mahdollista lukea kaikkia vanhoja MuseScoren tiedostoja.
 • Poista tahteja valitsemalla tahti normaalisti ja valitsemalla MuokkaaPoista valitut tahdit tai käytä pikanäppäimiä Ctrl+Del (Mac: +Del tai +Fn+Askelpalautin). Edellisissä versioissa sinun piti käyttää tiettyä pisteviivavalintaa. Katso lisäohjeita luvusta tahtioperaatiot kohdasta "Poistaminen".
 • Henkilöille, jotka haluavat vaihdella SoundFontteja, joiden asetukset sijaitsevat valikossa NäytäSyntetisaattori, ei enää tarvitse käynnistää konetta uudelleen. Edellisissä versioissa SoundFonttien astukset olivat MuokkaaAsetukset ...I/O välilehti. Katso lisätietoa SoundFont (äänifontti)

Toisto

 • Soittaa kertaukset paljon täsmällisemmin maalisuluissa, toistojen sisällä olevat D.S. ja D.C. al Fine -merkit
 • Perus viritystason asetus. Voit virttää toiston korkeammaksi tai matalemmaksi kuin standardi A-440 Hz
 • Poistettu tauko-painike (sama toiminto on jo toisto-painikkeessa)
 • Kaikki soitinten äänet mukana kiitos siitä Tim Brechbill'sin kompaktille avoimen lähdkoodin SoundFontille: "TimGM6mb.sf2"
 • Uusi paneeli toistoasetuksille löytyy NäytäSyntetisaattori ominaisuuksin kaiku, chorus, päävoimakkuus ja SoundFontin muutos ilman uudelleenkäynnistystä (edelliset versiot edellyttivät MuseScoren uudellenkäynnistyksen SoundFontin vaintamisen yhteydessä)
  Control over master volume; SoundFonts; Tuning; Reverb: room size, damp, width, Chorus: type, number, speed, depth
 • Svengaavat, sekoitetut tai vakaat kahdeksasosanuotit vaihdettavissa toistettaessa valikosta NäytäToistopaneeli
 • Jack MIDIn kautta toisto mahdollinen MIDI-koskettimistolta (kokeellinen ominaisuus, katso MIDI out via JACK) tai toista VSTi:n kautta
 • Koskettimistolta syöttö toimii vaikka koneessasi olisi kytkettynä useita MIDI-laitteita. Valitse MIDI-syöttölaite alasvetovalikosta MuokkaaAsetukset ...I/O välilehti
 • Kuuntele MIDI-koskettimiston soindit MuseScoressa vaikka et olekaan nuotinsyöttötilassa (hyödyllinen toiminto jos MIDI-koskettimistossa ei ole kaiuttimia ja haluat kuunnella kappaleen ennen sen nuotintamista)
 • "Pianorulla" -näkymä toiston aikana. Klikkaa hiiren oikealla viivastoa ja valitse "Pianorulla editori ..."
 • Vaihda yksittäisen nuotin arvoa (kuuluvuutta). Klikkaa nuottia hiiren oikealla ja Nuotin ominaisuudet ...
 • Nuotit soivat oletuksena täysipituisina
 • Dynamiikka voi vaikuttaa tiettyyn viivastoon, osaan tai koko viivastokokonaisuuteen. Klikkaa dynamiikkamerkkiä hiiren oikealla ja valitse "MIDI-ominaisuudet ..."
  Dialog asks for velocity and scope
 • Kaikupedaalimerkinnät toimivat toistettaessa
 • Ylöspäiset arpeggiot toimivat toistettaessa

Käyttöliittymä

Säästä aikaa

 • Parannuksia Uusi partituuri -avustajaan: löydä soittimet nopeasti (aluksi näkyy vain yleisimmät soittimet), vähemmän vaiheita (voit klikata aikaisemmin Valmis, sen sijaan että kahlaat läpi avustajan kaikki vaiheet).
 • Tee useamman nuotin muutokset kerralla:
  • NuotitLisää intervalli
  • Pienet nuotit vihjenuoteiksi tai kadensseihin
  • Kaikki Nuotin ominaisuudet
 • Uusi tapa valita samanalaisia kohteita hiiren oikealla Valitse
  Uusi valintaikkuna tarjoaa mahdollisuuden valita samanlaisia kohteita viivastolta, partituurista, stemmoista ja paljon muuta vaihtoehtoja
 • Kopioi ja liitä nyt nuotteja jotka sisältävät kaikki kaaret
 • Kopiointi ja liitäminen transponoivien instrumenttien välillä säilyttää soivan korkeuden eikä pelkästään kirjoitettua
 • Vaihda instrumentti olemassa olevalle viivastolle puolta vähemmillä klikkauksilla kuin edellisissä versioissa. Klikka hiiren oikealla tahdin tyhjää kohtaa, valitse Viivaston ominaisuudet ..., klikkaa "Vaihda instrumenttia..." (tällä hetkellä on joitakin bugeja: hukkaa alennuksia, fontti-tyyli, nuottiavain)
 • Monista nuottivalinta käsin R pikavalinnalla
 • Uusia pikanäppäimiä
  • Vaihda muokkaustilassa kahvojen välillä kaarissa, viivoissa ja suluissa: Tab and Shift+Tab
  • Lisää viivaston teksti: Ctrl+T (Mac: +T)
  • Lisää viivastojen teksti: Ctrl+Shift+T (Mac: +Shift+T)
  • Edellinen laulutekstin tavu: Ctrl+ (Mac: +)
  • Seuraava laulutekstin tavu: Ctrl+ (Mac: +)
  • Edelliseen säkeistöön:
  • Seuraavaan säkeistöön:
  • Vaihda kaksoistahtiviiva tai kertausmerkki takaisin normaaliksi tahtiviivaksi: Valitse se klikkaamalla ja paina sitten Del

Ease of use

 • Delete and remove measures using normal selection then choose EditDelete Selected Measures or use the shotcut Ctrl+Del (Mac: +Del). No need to deal with Ctrl+click, dotted line selections
 • Text selection via mouse now possible in edit mode. Also Ctrl+A (Mac: +A) works in text edit mode
 • Larger drag-and-drop area for time signatures and key signatures. In previous versions you needed to drag and drop into the small space between the left bar line and the first note.
 • Out-of-range notes use darker shades of red and yellow and more readable. Voice 2-4 notes are also darker.
 • Halve or double the duration of a note you just entered using q or w during note entry.
 • Accidental buttons in the note entry toolbar work correctly (in previous versions the buttons stayed pressed down when you went to the next note)
 • Add a slur or hairpin spanning multiple notes easily. Just select notes and press shortcut (S for slur, H for crescendo, Shift+Hfor decrescendo). No need to fiddle with anchor positions.
 • The former Notes palette is now correctly labeled as Grace Notes palette
 • Double dot and tie icons in the note entry toolbar are clearer and more recognizable
 • Better error messages for SoundFont that fails to load
 • Better wording for StyleEdit General StylePage
 • Automatically check for updates. Customize your settings via EditPreferences...Updates tab

More control

 • Out-of-range note colors can be disabled via EditPreferences...Note Entry tab
 • Edit the usable pitch range for an instrument: Right-click on empty part of staff and choose Staff Properties...
 • Remembers whether main window was maximized and restores previous setting
 • When adjusting pitches, the Up arrow uses sharps and the Down arrow uses flats
 • Split-screen options via DisplayDocuments Side by Side or DisplayDocuments Stacked
 • Navigator panel shows more pages (especially helpful for longer scores)

Notation

 • Nested tuplets
 • Tuplet brackets can be flipped to the opposite side by clicking to select and pressing X
 • Tuplets calculate the correct note durations based on standard engraving rules
 • Allow beaming between tuplet and non-tuplet notes
 • Allow beaming across bar lines (please note: beams across systems don't work yet)
 • Smaller beams for grace notes (to match their size)
 • Full support for multi-measure rests. They now automatically break at rehearsal marks, tempo changes, time signatures, key signatures, double barlines, repeat barlines.
 • Measure numbers: pickups in new scores no longer included in measure number counting, measure number offset fixed, correct number after a multi-measure rest
 • New symbols including caesuras, dotted slurs, arrowed accidentals, alternate fermatas
 • All accidentals can have parentheses: drag the parentheses from accidental palette onto the accidental in the score
 • New vertical bracket in the arpeggio palette for indicating notes that are supposed to be played at the same time, more note head options
 • "Winged" repeats
  Repeat bar lines can have tips that extend beyond the staff lines
 • Repeat bar lines can now span multiple instrument staff lines correctly. Previous versions showed dots for only the first staff
 • Line breaks can be added to horizontal frames
 • Clef changes can be horizontally re-positioned. Double click and use and arrows
 • Better spacing for dotted notes to avoid collisions with the next note or rest
 • Transposition with correct pitch spelling. Previous versions often spelled pitches incorrectly after a transposition. This was particularly evident for people switching between concert pitch and transposing scores. For example an E-sharp on a Bb trumpet staff would become an F natural in old versions of MuseScore after pressing the concert pitch button a couple times
 • Courtesy key signatures
  Show key signature at the end of a system if the next measure starts in a new key
 • Adding time signatures mid-score no longer overrides later time changes (#2927)
 • Time signature stays at the beginning of the score if you delete the first measure
 • Only show one accidental for two notes sharing the same note head
 • Note heads can be changed via right-click Note Properties...
 • Grace notes transpose along with normal notes

Text

 • Change the style of all existing lyrics or other types of text using the "change all elements of the same type" checkbox in the text property dialog
 • Text Properties available to Chord Names via right-click
 • Natural sign appears in the F2 palette (previous versions had only sharp and flat)
 • Narrower spacing and better kerning for the "f" in dynamic markings such as mf, ff, etc.
 • Add more numbers to MuseJazz font
 • Score no longer jumps up and down when leaving or entering text edit mode. The text toolbar is now at the bottom of the main window instead of the top
 • Tempo text has better initial metronome settings for each tempo

Plugins

 • Much improved plugin framework
 • Plugins can now be contributed on musescore.org and are featured on the plugin page
 • Import ABC music files via PluginsABC Import
 • Break measures at a specified interval via PluginsBreak Every X Measures
 • Change via PluginsTemperament Tuning

Files

 • Auto save recovers your scores in case of a software crash or power outage
 • Audio export: respects instrument settings from mixer
 • MusicXML improvements: added support for staff line count, invisible notes and rests, unpitched percussion, tempo and metronome markings, arpeggio and glissando, breath mark, grace notes, two-note tremolos, quarter-tone accidentals, beams over rests and other beam customizations, string fingerings and pluck markings. import of instrument sounds. import vertical placement of dynamics, pedal markings and hairpins (crescendo/decresendo), ottava and volta, import fonts and vertical placement of words. export correct placement for staff text in multi-staff systems, fix problems with octava markings and rests, instrument transposition information, pedal symbols
 • LilyPond export: Octava markings, staff text with special characters, tremolo, segno and coda, grace notes, whole-measure rests for multiple time signatures, repeats, metronome markings, fingerings and string-numbers, arpeggios and glissandos, pickup bars, fermatas on rests, staff text and dynamics on the same note, flat symbol in instrument names, triplets with chords, work on rehearsal marks and segno/coda symbols, experimental support for lyrics
 • Capella import: crash fix, recognize whole-measure rests
 • New support for import of Overture files (versions 3 and 4)

Internationalization

 • All item names are now translatable except plugins (previously some palettes were English only)
 • New languages: Polish, Romanian, Catalan, Greek, Japanese, Thai
 • New handbooks added: Russian, Brazilian Portuguese, Polish, Romanian, Hungarian, Norwegian, Greek, Simplified Chinese

Fixes to Mac-specific bugs

 • Ctrl+click works as alternative for right-click on Mac
 • Dynamic markings display correctly on Mac
 • Flats and sharps in chord names display correctly on Mac
 • Better shortcuts for Palette, Navigator, Play Panel, and Mixer. Previous versions used Function keys (F9 - F12) which are already used by Mac OS

Fixes to Windows-specific bugs

 • Text no longer appears tiny if no printer is installed

Credits

Programming

 • Werner Schweer: Project lead, main developer
 • Nicolas Froment (lasconic): Windows and Mac OS builds, bug fixes
 • Toby Smithe: Debian and Ubuntu builds
 • Olav Gundersen: LilyPond export developer
 • Leon Vinken: MusicXML import-export developer
 • Van Ferry: Ove import
 • Jason Essington: MIDI in improvements
 • Aaron Epstein: Playback improvements

Localization

 • Arabic
  • Hosam Adeeb Nashed
 • Chinese, Traditional
  • Ying-Da Lee
 • Chinese, Traditional (Taiwan)
  • benice
 • Chinese, Simplified
  • Van Ferry
 • Danish
  • Morten Poulsen
  • Stig Wolff
 • Dutch
  • Jaap Plaisier
  • Thomas Bonte
 • English, US
  • Raymond May Jr.
 • Finnish
  • Heino Keränen
 • French
  • Jean-Louis Waltener
  • Nicolas Froment (lasconic)
 • Galician
  • Xosé
 • Greek
  • Ionian University, Department of Music (As. Prof. Pan. Vlangopoulos, As. Prof. Ioannis Toulis, Niki Stavrati, Petros Andriotis)
 • German
  • Werner Schweer
 • Hindi
  • Shashi Sharma
 • Hungarian
  • molnarm
  • drikanb
  • thSoft
 • Italian
  • Angelo Contardi
  • Antonio Marchionne
  • Daniele Bravi
 • Japanese
  • Neco
  • kimikazu
  • kojikoji
 • Norwegian
  • Dag Henning Sørbø
  • Per Holje
 • Polish
  • Piotr Komorowski
 • Portuguese
  • José Luciano Batista Gomes
 • Portuguese, Brazilian
  • israel_zeu
  • Vítor Dassie
 • Romanian
  • ciacob
 • Russian
  • Alexandre Prokoudine
 • Spanish
  • Carlos Sanchiavedraz
  • Juan Díaz Porras (alkayata)
 • Macedonious
  • Marcos Guglielmetti
 • Swedish
  • Magnus Johansson
 • Thai
  • punbit
 • Turkish
  • Halil Kirazli
 • Ukrainian
  • Serhij Dubyk

Other

 • David Bolton: Handbook
 • Thomas Bonte: Website
 • Maurizio M. Gavioli (Miwarre): Plugin documentation
 • Katie Wardrobe: Video tutorials
 • Tim Brechbill: SoundFont
 • Raùl Posac: MuseScore logo
 • Zachary Chione: Splash screen design