מדריך עבור מיוזקור 3

This translation is outdated, see the English version for a reference: Handbook for MuseScore 3

ספר הדרכה זה מיועד למיוזקור (MuseScore) מגירסה 3.0 ואילך. הוא מתוחזק ומתורגם ע"י קהילת מיוזקור. ראה כיצד אתה יכול לעזור.

(אם הנך משתמש בגירסה ?.2 של מיוזקור, תוכל לגשת לגירסה הקודמת של המדריך כאן).

תחילת העבודה {#תחילת-העבודה}

פרק זה יעזור לך להתקין ולהפעיל את מיוזקור בפעם הראשונה. הפרק גם יראה לך כיצד ליצור תכליל (score) חדש.

יסודות בסיסיים {#יסודות-בסיסיים}

הפרק ←"תחילת העבודה" הקודם הדריך אותך בתהליך ההתקנה. פרק ה"יסודות הבסיסיים" נותן סקירה כללית של מיוזקור ומתאר את הדרכים הכלליות לאינטראקציה עם התכליל.

Notation

In the previous →"Basics" chapter you learned how to enter notes and interact with the palettes. The "Notation" chapter describes the different types of notation in more detail, including more advanced music notation.

See also →Advanced topics.

Sound and playback

MuseScore has "Sound and playback" capabilities built-in. This chapter covers the playback controls and ways to extend the instrument sounds.

Text

Many score elements in MuseScore are based on text, either alone (e.g., staff text, dynamics, tempo, fingering, lyrics, etc.) or in combination with lines (e.g., voltas, octave lines, guitar barre lines, etc.).

This chapter covers some of the different classes of text MuseScore supports, and formatting options.

Other types of text are covered in other chapters:

Formatting

Advanced topics

Support

This chapter describes how to find help using MuseScore: the best places to look, the best way to ask a question on the forums, and tips for reporting a bug.

Appendix