קדמה

• פבר' 8, 2021 - 11:13

איך אני מוסיפה קדמה לתיבה בתחילת הקטע?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.