בין התוים הוא עושה כזה סימן שאני לא יודע איך קוראים לו. איך אני מוחק\מבטל את הסימן?

• פבר' 13, 2021 - 21:03

בין התוים הוא עושה כזה סימן שאני לא יודע איך קוראים לו. איך אני מוחק\מבטל את הסימן?

קובץ מצורף גודל
דו מי סול.pdf 16.14 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.