Tempo

10 uren geleden bijgewerkt

  Tempo-aanduidingen zijn te vinden in het Tempo palet zowel in de Basis als de Geavanceerde werkruimte. Je vind er verschillende metronoom aanduidingen waarvan je de tekst kan wijzigen om elke gewenste markering te bekomen. Het is mogelijk om meerdere tempo-aanduidingen te hebben doorheen de partituur.

  Een tempo-aanduiding toevoegen

  Dit kan met een van onderstaande methodes:

  • Selecteer een noot of rust en gebruik de sneltoetscombinatie Alt+Shift+T.
  • Selecteer een noot of rust en kies in de menubalk voor Voeg toe&rarr.TekstTempo aanduiding.
  • Selecteer een noot of rust en dubbelklik op de gewenste aanduiding in het Tempo palet.
  • Sleep de gewenste tempo-aanduiding vanuit Tempo palet rechtstreeks op een noot of rust.

  Opmerking: Wanneer je een tempo-aanduiding toepast via het menu of de sneltoetscombinatie zal MuseScore de huidige maatsoort gebruiken om te bepalen welke nootduur er gebruikt wordt. Wanneer je een tempo-aanduiding via het palet invoegt, heb je het voordeel dat je kunt kiezen welke nootduur als basis wordt gebruikt.

  Tempo aanpassen

  Bestaande tempo-aanduidingen kan je als volgt aangepassen:

  1. Plaast de tempo-aanduiding in tekstbewerkingsmode;
  2. Wijzig het tempogetal en/of de nootduur;
  3. Verlaat tekstbewerkingsmode.

  Indien gewenst (bv. wanneer je tempo-aanduiding enkel uit tekst bestaat), kan je het tempo ook instellen via het Instellingenoverzicht:

  1. Selecteer de tempo-aanduiding.
  2. Vink "Volg tekst" uit in het Tempotekst gedeelte van het Instellingenoverzicht.
   inspector_tempo_text_nl.png
  3. Vul het gewenste afspeeltempo in het "Tempo" veld in. Deze waarde is altijd in aantal kwartnoten per minuut.

  Opmerking: Het afspelen is mogelijk sneller of langzamer indien de tempo instelling in het afspeelpaneel op een andere waarde is ingesteld dan 100%.

  Tempo tekst wijzigen

  Tempo-aanduidingen kunnen bewerkt en gestijld worden net als elk ander tekst object. Om teksteigenschappen of de tekststijl aan te passen, zie Tekststijlen en eigenschappen.

  Het tempo van de aanduiding blijft normaal behouden wanneer je de tekst wijzigt naar een tempo-expressie zoals Andante, Moderato enz. Je kan ook tekst toevoegen aan je aanduiding ter verduidelijking zoals in onderstaand voorbeeld:

  Tempo-aanduiding: Andante kwartnoot = 75

  Afspeelpaneel: tijdelijke tempowijziging

  Je kan het afspeeltempo van een partituur tijdelijk wijzigen via het afspeelpaneel:

  1. Weergeven van het afspeelpaneel: WeergaveAfspeelpaneel of F11 (Mac: fn+F11):

   Afspeelpaneel

  2. Wijzig het afspeeltempo door het percentage aan te passen met de schuifbalk. Dubbelklik op de schuifbalk om het tempo naar 100% te herstellen.

  Deze instelling wordt niet opgeslagen in de partituur en zal proportioneel worden toegepast op alle tempo-aanduidingen in de partituur. Indien je meerdere tempo aanduidingen hebt in de partituur, dan is het BPM (Beats per Minute/Tellen per Minuut) getal dat boven de schuifbalk staat afhankelijk van de plaats waar je bent in de partituur.
  Opmerking: BPM staat altijd weergegeven als aantal kwartnoten per minuut, onafhankelijk van de maatsoort.

  Ritardando en accelerando

  Geleidelijke tempo wijzigingen zoals ritardando ("rit.") en accelerando ("accel.") kan je simuleren door onzichtbare tempo-aanduiding aan je partituur toe te voegen. De zichtbare indicatie kan dan toegevoegd worden als notenbalk- of systeemtekst.

  Ritardando

  Er bestaat een plugin die dit voor je automatiseert: TempoChanges

  Fermates

  Fermates, beschikbaar in het Articulaties palet, beschikken over een Tijdsuitrekking eigenschap die je via het Instellingenoverzicht kan instellen. De standaardwaarde van deze eigenschap is 1.00. Om het afspeeleffect te beïnvloeden, wijzig je deze waarde. Wanneer je bv. wenst dat het akkoord dubbel zijn normale nootwaarde duurt, stel je de tijdsuitrekking van de feramte in op 2.00. Deze instelling heeft geen effect bij fermates boven maatstrepen, aangezien een maatstreep zelf geen tijdsduur heeft.

  Zie ook

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.