Installatie voor Linux

1 jaar geleden bijgewerkt

  Vanaf MuseScore 2.0.3 kun je de installatie voor Linux direct van de download pagina ophalen, net zoals Windows en Mac gebruikers dit doen. Dit is mogelijk dankzij het AppImage formaat, wat op vrijwel alle Linux distributie's werkt. Het is ook nog mogelijk om de installatie op de traditionele manier te verkrijgen via de distributie's package manager (maar je zult wellicht moeten wachten totdat de package beschikbaar wordt gemaakt). Je kunt natuurlijk altijd zelf het programma compileren van de broncode, zie build from source.

  AppImage

  Het AppImage format is een manier waarop Linux applicaties worden ingepakt. AppImages staan opzichzelf - ze hoeven niet te worden geïnstalleerd - en werken op bijna iedere Linux distributie. De afhankelijkheden zitten opgesloten in het AppImage bestand.

  Stap 1 - Download

  Voordat je het AppImage kunt downloaden moet je weten welke architectuur je processor gebruikt. De volgende commando's kunnen worden uitgevoerd in de terminal venster om hier achter te komen:

    arch

  of

    uname -m

  Het resultaat ziet er ongeveer uit als "i686", "x86_64" of "armv7":

  • i686 (of vergelijkbaar) - 32-bit Intel/AMD processor (meestal aanwezig op oudere machines).
  • x86_64 (of vergelijkbaar) - 64-bit Intel/AMD processor (moderne laptops en desktop computers, de meeste Chromebooks).
  • armv7 (of later) - ARM processor (telefoons & tablets, Raspberry Pi 2/3 waarop Ubuntu Mate staat, sommige Chromebooks, momenteel over het algemeen 32-bit).

  Nu je dit weet kun je naar de download pagina gaan en de AppImage opzoek die het beste past bij de architectuur van je processor. De bestandsnaam die wordt gedownload is "MuseScore-X.Y.Z-$(arch).AppImage".

  Stap 2 - Geef het bestand uitvoer rechten

  Voordat je de AppImage kunt gebruiken dien je dit rechten te geven om te kunnen worden uitgevoerd.

  Vanuit een Terminal venster:

  Deze opdracht geeft de gebruiker (u) rechten om het AppImage uit te voeren (x). Het werkt op alle Linux systemen.

    cd ~/Downloads
    chmod u+x MuseScore*.AppImage

  Opmerkin: Gebruik het "cd" commando om naar de direcctory te gaan waar het AppImage is opgeslagen.

  Vanuit bestandsbeheer:

  Indien je liever geen gebruik maakt van de opdrachtregel in het terminal venster, dan is er meestal een mogelijkheid om uitvoer rechten te geven middels bestandsbeheer.

  In GNOME Files (Nautilus), doe je het volgende:

  1. Blader naar locatie waar het AppImage is opgeslagen
  2. Klik met rechts op het AppImage en kies "Properties".
  3. Open de "Permissions" tab.
  4. Kies de optie "Allow executing file as a program".

  Deze stappen zijn afhankelijk van het bestandsbeheer dat wordt gebruikt.

  Stap 3 - Start het!

  Nu zou het mogelijk moeten zijn het programma uit te voeren door erop te dubbelklikken!

  Wanneer je het AppImage hebt gedownload, dan is deze vermoedelijk opgeslagen in de Downloads map, maar je kunt dit op ieder gewenst verplaatsen (plaats het bijvoorbeeld op het bureaublad voor snelle toegang). Indien je het niet meer wilt gebruiken dan hoef je het alleen maar te verwijderen.

  AppImage installeren (optioneel)

  Je kunt de AppImage uitvoeren zonder het te installeren maar indien je het geïntegreerd wilt hebben in de dekstop omgeving dan moet je het installeren. Dit geeft de volgende voordelen:

  • De AppImage wordt toegevoegd aan het applicatie menu of de launcher
  • Stelt de correct iconen in voor MuseScore bestanden (MSCZ, MSCX) en voor MusicXML bestanden (MXL, XML)
  • Maakt het AppImage beschikbaar in bestandsbeheer via het menu rechts-klik "Open with..."

  Om het te installeren voer je het AppImage uit vanuit een Terminal met de "install" optie (zie hieronder). Dit maakt een bestand op de desktop en verschillende iconen. Indien je deze wilt verwijderen dan gebruik je de "remove" optie voordat je het AppImage verwijdert. Dit heeft geen invloed op de partituren die je met MuseScore hebt gemaakt.

  Opdrachtregel opties gebruiken

  Door het AppImage in het Terminal venster uit te voeren kun je verschillende opdrachtregel opties gebruiken. In het AppImage zijn een aantal speciale opties toegevoegd naast de normaal beschikabere opdrachtregel opties van MuseScore.

  Je moet de map wijzigen (cd) in de map waar het AppImage is opgeslagen op het systeem, bijvoorbeeld:

    cd ~/Desktop
    ./MuseScore*.AppImage [optie...]

  Of voer het pad in naar het AppImage:

    ~/desktop/MuseScore*.AppImage [optie...]

  Gebruik de "--help" en "man" opties om meer informatie te krijgen over de beschikbare opdrachtregel opties:

    ./MuseScore*.AppImage --help  # laat de complete lijst met opdrachtregel opties zien
    ./MuseScore*.AppImage man   # laat de handleiding zien (legt uit wat de opties doen)

  Distributie Packages

  Debian

  (Ideally before, otherwise while or after) installing MuseScore itself, you can install one or more soundfont packages (if none is installed, the dependencies will pull in a suitable soundfont automatically):

  • musescore-general-soundfont-small: the standard MuseScore_General soundfont in SF3 format, as shipped with MuseScore for other operating systems
  • musescore-general-soundfont: the MuseScore_General HQ soundfont in SF3 format, as available via the Extensions manager
  • musescore-general-soundfont-lossless: the MuseScore_General HQ soundfont in uncompressed SF2 format: takes up a lot more space on your hard disc, but offers the highest sound quality and extremely fast startup times
  • fluidr3mono-gm-soundfont: the old soundfont shipped with MuseScore 2.0 (antecessor of MuseScore_General), use only if resources are very tight or you need it
  • timgm6mb-soundfont: the old soundfont shipped with MuseScore 1.3; cannot substitute the others; use only if you need it; extremely tiny

  Note: only the MuseScore_General soundfont (HQ or regular) supports single-note dynamics (SND), and you need at least version 0.1.6 of those soundfonts (from unstable or backports) for SND support!

  The command sudo update-alternatives --config MuseScore_General.sf3 can be used at any time to select the default soundfont used by MuseScore if you install more than one (note timgm6mb-soundfont cannot be selected here).

  Then, install the musescore3 package for MuseScore 3.x (the current stable version) or musescore for MuseScore 2.x (there’s also musescore-snapshot for the unstable developer preview). The packages are available in the following distributions:

  • musescore3: sid (unstable), bullseye (testing/Debian 11), buster-backports (stable/Debian 10), stretch-backports-sloppy (oldstable/Debian 9)
  • musescore: buster (stable/Debian 10), stretch-backports (oldstable/Debian 9), jessie-backports-sloppy (oldoldstable/Debian 8)
  • musescore-snapshot: experimental (usable on unstable)

  See https://backports.debian.org/Instructions/ for instructions on how to add an official Debian backports repository to your system and install packages from there.

  Note: without the appropriate backports, older versions may be available: MuseScore 2.0.3 on stretch, MuseScore 1.3 on jessie. Using the latest 2.3.2 version for 2.x-format scores instead (or conversion to 3.x) is strongly recommended!

  Fedora

  1. Import the GPG key:

   su
   rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
    
  2. Go to the download page of the MuseScore website. Click on the link for the stable Fedora download and choose the correct rpm package for your architecture.

  3. Depending on your architecture, use one of the two sets of commands to install MuseScore

   • for arch i386

    su
    yum localinstall musescore-X.Y-1.fc10.i386.rpm
     
   • for arch x86_64

    su
    yum localinstall musescore-X.Y-1.fc10.x86_64.rpm
     

  If you have difficulty with sound, see Fedora 11 and sound.
  See also the hints for the various distributions on the download page.

  KDE neon 18.04 (bionic)

  The KDE neon packages are built on a different repository than the normal Ubuntu PPAs, as this is the only way for us to build packages for KDE neon. Due to limitations of the OpenSuSE Buildservice used, this currently only provides amd64 (64-bit PC) packages, no ARM packages (Slimbook or Pinebook remix).

  All commands listed below must be entered in a terminal, in one line each.

  1. Remove the Ubuntu PPAs (all three of them) from your system if you’ve ever configured it before. This is generally in /etc/apt/sources.list or one of the files below /etc/apt/sources.list.d/; if you used add-apt-repository (the recommended way) to enable the PPA, you can remove them with: sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/mscore-ubuntu-ubuntu-mscore*

   KDE neon is not compatible with the Ubuntu PPAs!

  2. Install a few standard packages (usually they are already there, but just in case they aren’t) to be able to securely download the repository signature key:

   sudo apt-get install wget ca-certificates
   
  1. Download (via secure HTTPS connection) and install the repository signing key:
   wget -O - https://download.opensuse.org/repositories/home:/mirabile:/mscore/bionic-neon/Release.key | sudo apt-key add -
   
  1. Enable the repository:
   echo deb https://download.opensuse.org/repositories/home:/mirabile:/mscore/bionic-neon ./ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mscore.list
   
  1. Make the new packages available:
   sudo apt-get update
   

  Now, it’s time to install one or more soundfont packages (ideally install the one you want before installing MuseScore):

  • musescore-general-soundfont-small: the standard MuseScore_General soundfont in SF3 format, as shipped with MuseScore for other operating systems
  • musescore-general-soundfont: the MuseScore_General HQ soundfont in SF3 format, as available via the Extensions manager
  • musescore-general-soundfont-lossless: the MuseScore_General HQ soundfont in uncompressed SF2 format: takes up a lot more space on your hard disc, but offers the highest sound quality and extremely fast startup times
  • fluidr3mono-gm-soundfont: the old soundfont shipped with MuseScore 2.0 (antecessor of MuseScore_General), use only if resources are very tight or you need it
  • timgm6mb-soundfont: the old soundfont shipped with MuseScore 1.3; cannot substitute the others; use only if you need it; extremely tiny

  If you skip this step, a suitable soundfont will be automatically installed when you install MuseScore itself in the final step.

  Note: only the MuseScore_General soundfont (HQ or regular) supports single-note dynamics (SND), and you need at least version 0.1.6 of those soundfonts (from our repository) for SND support!

  The command sudo update-alternatives --config MuseScore_General.sf3 can be used at any time to select the default soundfont used by MuseScore if you install more than one (note timgm6mb-soundfont cannot be selected here).

  Finally, you can install the latest stable version of MuseScore with sudo apt-get install musescore3 and the old 2.x version with sudo apt-get install musescore (the musescore-snapshot package with an instable developer preview is also available).

  Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, …

  WARNING: these instructions are not for KDE neon users (see above)!

  MuseScore 2.x (the old version) is available from 18.10 (cosmic) to 19.10 (eoan) out of the box. Older Ubuntu releases carry older versions (18.04 (bionic) has 2.1, 16.04 (xenial) has 2.0, 14.04 (trusty) and 12.04 (precise) have 1.3 and 1.2, respectively). Similar to the Debian instructions, we recommend using the latest 2.3.2 version for old 2.x scores instead, or migrating those scores to MuseScore 3.

  Besides the versions supplied by the distribution itself, the MuseScore Debian packager provides newer versions of MuseScore for older Ubuntu releases in official PPAs (package archives).

  Please activate the Stable releases of MuseScore 3 repository on your system and then install the musescore3 package, available for all releases from 18.04 (bionic) onwards. (It is not feasible to provide MuseScore 3 for older Ubuntu releases, as those lack the minimum Qt version required by MuseScore 3.)

  If you wish to install the older MuseScore 2, activate the Stable releases of MuseScore 2 PPA and install the musescore package, available for 12.04 (precise), 14.04 (trusty), 16.04 (xenial), and 18.04 (bionic) onwards. (Some intermediate releases may have slightly older MuseScore versions still available, but it’s best to update to the next LTS.) On the ancient 12.04 (precise) and 14.04 (trusty) releases, this will upgrade the Qt library in your system, which may break unrelated software (and on 12.04 even the C++ libraries are upgraded), mind you; best to upgrade to a newer LTS.

  There’s also a MuseScore Nightly Builds (unstable development builds) PPA, from which the daring can install the musescore-snapshot package, for LTS, that is, 18.04 (bionic) only.

  WARNING: these PPAs are only suitable for Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu/… but not for Debian or KDE neon!

  As with Debian, you can install one or more soundfont packages (ideally install the one you want before installing MuseScore, but if you don’t, a suitable one will be installed alongside MuseScore):

  • musescore-general-soundfont-small: the standard MuseScore_General soundfont in SF3 format, as shipped with MuseScore for other operating systems
  • musescore-general-soundfont: the MuseScore_General HQ soundfont in SF3 format, as available via the Extensions manager
  • musescore-general-soundfont-lossless: the MuseScore_General HQ soundfont in uncompressed SF2 format: takes up a lot more space on your hard disc, but offers the highest sound quality and extremely fast startup times
  • fluidr3mono-gm-soundfont: the old soundfont shipped with MuseScore 2.0 (antecessor of MuseScore_General), use only if resources are very tight or you need it
  • timgm6mb-soundfont: the old soundfont shipped with MuseScore 1.3; cannot substitute the others; use only if you need it; extremely tiny

  Note: only the MuseScore_General soundfont (HQ or regular) supports single-note dynamics (SND), and you need at least version 0.1.6 of those soundfonts (possibly from the PPA) for SND support!

  The command sudo update-alternatives --config MuseScore_General.sf3 can be used at any time to select the default soundfont used by MuseScore if you install more than one (note timgm6mb-soundfont cannot be selected here).

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.