MIDI importeren

7 maanden geleden bijgewerkt

  MuseScore MIDI bestanden (.mid/.midi/.kar) importen en omzetten in muziek notatie.

  • MIDI bestanden te importen, gebruik het standaard Open commando. Dit converteert het MIDI bestand naar een Musescore bestand met de standaard instellingen.

  Het MIDI importeerpaneel wordt onderaan het scherm weergegeven, je kunt het groter maken door het venster met het paneel naar boven te slepen. Het paneel laat alle tracks in het bestand zien (alleen tracks met noten worden weergegeven) en hiermee kun je de parameters aanpassen die van invloed zijn op het conversie proces. Indien er meerdere tracks zijn, dan wordt er een extra track toegevoegd bovenaan de lijst om alle tracks in één keer te kunnen selecteren.

  MIDI importeerpaneel

  • Om de standaardconversie te accepteren: druk op het "X" -symbool linksboven in het importvenster om deze te sluiten. Het paneel kan op elk moment tijdens de sessie worden heropend door op "Laat MIDI-importpaneel zien" te drukken onderaan het documentvenster.

  • Om het bestand opnieuw te importeren: pas de gewenste parameters aan in het importpaneel (zie hieronder) en druk op Pas toe. Als je wijzigingen hebt aangebracht in het importvenster maar deze wilt ongedaan maken, druk dan op Annuleer. Om het importpaneel te sluiten, druk je op het symbool "X" linksboven in het paneel.
   Als je het bestand opnieuw importeert nadat je wijzigingen hebt aangebracht in de tijdelijk gegenereerde partituur, dan zal MuseScore je vragen wat er met die gewijzigde partituur moet gebeuren: sla het ergens op, verwijder het of annuleer. De optie Opslaan zal de gewijzigde partituur opslaan als een Musescore-bestand in je * \bin* -directory zonder het originele MIDI-bestand te wijzigen. Het zal dan het originele MIDI-bestand opnieuw importeren en de importpaneelinstellingen toepassen. De importpaneelinstellingen worden NIET toegepast op het opgeslagen bestand. De Niet opslaan optie zal uw wijzigingen aan het Musecore-bestand ONGEDAAN MAKEN, vervolgens het originele MIDI-bestand opnieuw importeren en de nieuwe instellingen toepassen. De Annuleren optie zal het originele MIDI-bestand opnieuw importeren in het eerste tabblad en elke importpaneelinstelling toepassen en vervolgens een nieuw tabblad maken met je gewijzigde score, maar zonder alle instellingen van het importpaneel toe te passen. Het tweede tabblad is hetzelfde als op OPSLAAN drukken en vervolgens het opgeslagen bestand openen. Daarom kun je de instellingen van het importpaneel niet toepassen op een door de gebruiker gewijzigde partituur. Je moet eerst de instellingen van het importpanel toepassen, eventuele wijzigingen in de partituur aanbrengen en vervolgens de partituur opslaan met het standaard [node: 278643, fragment = "save-file", title = "Sla op"] commando.

  Scrollen met muiswiel (MIDI importpaneel): verticaal scrollen is de standaardinstelling. Voor horizontaal scrollen druk je op Shift of Ctrl terwijl je het wiel gebruikt.

  Beschikbare bewerkingen

  MuseScore instrument
  Wijs een MuseScore instrument toe (opgenomen in instruments.xml of in een eigen xml bestand gespecificeerd in Voorkeuren) dat de notenbalknaam, muzieksleutel, transpositie, articulatie, etc. instelt.
  Kwantiseren

  Kwantificeert MIDI noten volgens een vast raster. De MAX resolutie voor het raster kan worden ingesteld via de beschikbare lijst:

  • VWaarde uit voorkeuren (standaard) - kwantisatie waarde wordt gebruik zoals ingesteld in het Voorkeuren dialoog van MuseScore (in de "Importeren" tab)
  • Kwart, Achtste, 16de, 32ste, 64ste, 128ste - door de gebruiker gekozen waarde

  De werkelijke kwantisatie grootte is echter adaptief en neemt af wanneer de nootlengte korter is, dus voor elke noot is de kwantiseringswaarde anders. Maar er is een bovengrens voor de kwantiseringswaarde en die waarde kan door de gebruiker worden ingesteld als "max. Kwantisatie".
  Als een bepaalde noot lang is, bijvoorbeeld een halve noot en de max. kwantisatie is ingesteld op 8e, dan zal de noot worden gekwantiseerd met het 8e-nootraster, niet het halve- of kwartnootraster zoals het hoort door het algoritme.
  Een dergelijk kwantisatieschema maakt het mogelijk om alle noten in de partituur (met verschillende lengtes!) adequaat te kwantiseren.

  Max. aantal stemmen
  Stelt het maximum aantal toegestane stemmen in.
  Antimetrische figuren
  Indien actief, dan probeert deze optie antimetrische figuren te detecteren en past het overeenkomstige raster toe op de antimetrische figuren.
  Is menselijke uitvoering
  Indien actief, dan wordt de MIDI-naar-partituur conversie uitgevoerd ten gunste van de leesbaarheid in plaats van de nauwkeurigheid. Dit is bruikbaar bij niet uitgelijnde MIDI bestanden, waarvoor geen regulier kwantisatie patroon beschikbaar is. Voor zulke bestanden wordt het automatische tel detectie algoritme gebruikt dat probeert om de maat posities door het gehele stuk te detecteren.
  2x minder maten telling
  Deze optie is actief voor niet uitgelijnde MIDI bestanden (wanneer "Is menselijke uitvoering" is aangezet). Het halveert de maat telling verkregen van de interne tel detectie. Dit kan handig zijn wanneer de tel detectie een 2x zo snel als nodig maat verdeling oplevert dan gewenst.
  Maatsoort
  Deze optie is actief voor niet uitgelijnde MIDI bestanden. De gebruiker kan de gewenste maatsoort aangeven voor het hele stuk indien de gedetecteerde maatsoort niet juist is. Deze optie is handig omdat het de geïmporteerde antimetrische figuren correct behandeld in plaats van het direct instellen van de maatsoort vanuit het palet.
  Splits notenbalk
  Deze optie wordt met name gebruikt voor piano tracks - om noten toe te wijzen aan de linker- of rechterhand. Het gebruikt een vaste toon voor de splitsing (je kunt deze instellen via een sub-optie) of een meegaande toon (afhankelijk van de breedte van de hand - een gok vanuit het programmeer oogpunt wordt hierbij gebruikt).
  Voor drum tracks ("Percussie" geluid in de track lijst) wordt dit gesplitst in meerdere notenbalken waarbij iedere balk zijn eigen drum geluid krijgt. Er is ook een sub-optie om een vierkante haak voor de nieuwe gemaakte drum tracks set toe te staan of niet.
  Muzieksleutel wijzigingen
  Muzieksleutels kunnen worden ingevoegd in een notenbalk zodat de akkoord dichter op de 5 lijnen notenbalk liggen. Sleutel wijzigingen zijn afhankelijk van de gemiddelde toon van het akkoord. Gebonden groepen van noten worden niet onderbroken door het invoegen van een sleutel (als dit voorkomt, dan kun je een bug rapporteren voor het algoritme in importmidi_clef.cpp). Deze optie is alleen beschikbaar voor niet-drum tracks.
  Vereenvoudigde duur
  Reduceert het aantal rusten om een meer "eenvoudig" noten duur te verkrijgen. Voor drum tracks kan deze optie zowel rusten verwijderen als noten langer maken.
  Laat staccato zien
  Optie om staccato markeringen te laten zien of niet in de partituur.
  Gepunteerde noten
  Zorgt dat MuseScore gepunteerde noten of bogen gebruikt.
  Laat tempo-tekst zien
  Laat tempo tekst markeringen zien in de partituur of niet.
  Laat akkoordsymbolen zien
  Laat akkoordsymbolen zien in de partituur, indien beschikbaar, voor XF MIDI bestanden.
  Herken opmaat
  Indien actief, dan wordt de maatsoort van de eerste maat niet gewijzigd indien deze korten is dan de tweede maat. Deze optie is alleen beschikbaar voor alle tracks tegelijk.
  Detecteer swing
  MuseScore probeert swing te detecteren - door het triool [4e en 8ste] door twee gewone 8ste (voor normale swing, 2:1) of gepunteerde 8ste + 16de door twee gewone 8ste (voor shuffle, 3:1). Het plaatst ook de tekst "Swing" of "Shuffle" aan het begin van de notenbalk met swing noten.

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.