Ondersteuning

Updated 1 jaar ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 2
Navigate to the handbook page for MuseScore 3: Support

Dit hoofdstuk beschrijft hoe je help kunt vinden voor het gebruik van MuseScore, de beste plekken om te kijken, de beste manier om een vraag te stellen in het forum en tips voor het rapporteren van een bug.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.