Opdrachtregel opties

7 maanden geleden bijgewerkt

  NAAM

  mscore, MuseScore3 — MuseScore 3 bladmuziek bewerkingssoftware

  KORTE INHOUD

  Je kunt MuseScore starten vanaf een opdrachtregel door het typen van:

  • mscore [opties] [bestandsnaam …] (Mac en Linux/BSD/Unix)
  • musescore [opties] [bestandsnaam …] (Linux/BSD/Unix)
  • MuseScore3.exe [opties] [bestandsnaam …] (Windows)

  [opties] en [bestandsnaam] zijn optioneel.
  Om dit te laten werken, moet de locatie van het uitvoerbare MuseScore bestand in %PATH% (Windows) resp. $PATH (Mac en Linux) zijn opgenomen. Als dit niet het geval is, raadpleeg de Fabrieksinstellingen herstellen voor gedetailleerde instructies over hoe en waar het MuseScore uitvoerbare bestand kan worden gevonden en uitgevoerd vanaf de opdrachtregel op de verschillende ondersteunde platforms.

  Meer gedetailleerde informatie volgt:
  mscore [-deFfhIiLmnOPRstvw]
  [-a | --use-audio driver]
  [-b | --bitrate bitrate]
  [-c | --config-folder bestandslocatie]
  [-D | --monitor-resolution DPI]
  [-d | --debug]
  [-E | --install-extension uitbreidingsbestand]
  [-e | --experimental]
  [-F | --factory-settings]
  [-f | --force]
  [-h | -? | --help]
  [-I | --dump-midi-in]
  [-i | --load-icons]
  [-j | --job bestand.json]
  [-L | --layout-debug]
  [-M | --midi-operations bestand]
  [-m | --no-midi]
  [-n | --new-score]
  [-O | --dump-midi-out]
  [-o | --export-to bestand]
  [-P | --export-score-parts]
  [-p | --plugin naam]
  [-R | --revert-settings]
  [-r | --image-resolution DPI]
  [-S | --style stijl]
  [-s | --no-synthesizer]
  [-T | --trim-image marge]
  [-t | --test-modus]
  [-v | --version]
  [-w | --no-webview]
  [-x | --gui-scaling factor]
  [--diff]
  [--long-version]
  [--no-fallback-font]
  [--raw-diff]
  [--run-test-script]
  [--score-media]
  [--score-meta]
  [--score-mp3]
  [--score-parts-pdf]
  [--score-transpose]
  [--template-modus]
  [bestand ...]

  BESCHRIJVING

  MuseScore is een gratis en open source WYSIWYG cross-platform meertalige muziekcompositie en notatiesoftware, uitgegeven onder de GNU General Public License (GPLv2).

  Als mscore wordt uitgevoerd zonder extra opties, wordt het volledige grafische MuseScore-programma gestart en worden alle bestanden geopend die op de opdrachtregel zijn opgegeven.

  De opties zijn als volgt:

  -a | --use-audio driver

  Gebruik audio driver: jack, alsa, portaudio, pulse

  -b | --bitrate bitrate

  Stel de bitrate van de MP3-uitvoer in kbit/s in

  -c | --config-folder bestandslocatie

  Stel de configuratie- en instellingenmap in

  -D | --monitor-resolution DPI

  Monitorresolutie opgeven (automatische detectie overschrijven)

  -d | --debug

  Start MuseScore in debug modus (doet niets in windows)

  -E | --install-extension uitbreidingsbestand

  Installeer een uitbreidingsbestand; soundfonts worden standaard geladen, tenzij -e ook is opgegeven

  -e | --experimental

  Activeer experimentele functies, zoals lagen)

  -F | --factory-settings

  Gebruik alleen de standaard ingebouwde instellingen ("fabrieksinstellingen") en verwijder gebruikersvoorkeuren; vergelijk met de optie -R (zie ook Fabrieksinstellingen herstellen)

  -f | --force

  Negeer partituur corruptie en versie verschil waarschuwingen in "converter modus"

  -h | --help

  Geef een overzicht van de opdrachtregel instructies weer

  -I | --dump-midi-in

  Toon alle MIDI-invoer in de console

  -i | --load-icons

  Laad pictogrammen uit het bestandssysteem; handig als je de MuseScore-pictogrammen wilt bewerken en een voorbeeld van de wijzigingen wilt bekijken

  -j | --job bestand.json

  Verwerk een conversie taak (zie VOORBEELDEN hieronder)

  -L | --layout-debug

  Start MuseScore in layout debug modus

  -M | --midi-operations bestand

  Specifeer MIDI-import verwerkingsbestand (zie VOORBEELDEN hieronder)

  -m | --no-midi

  Schakel MIDI-invoer uit

  -n | --new-score

  Start met de nieuwe partituur wizard onafhankelijk of deze in de gebruikersvoorkeuren is ingeschakeld of niet

  -O | --dump-midi-out

  Geef alle MIDI-uitvoer in het console weer

  -o | --export-to bestand

  Exporteer het opgegeven (of momenteel geopende) bestand naar het opgegeven uitvoerbestand. Het bestandstype is afhankelijk van de extensie van de opgegeven bestandsnaam. Deze optie schakelt over naar “converter modus” en vermijdt de grafische gebruikersinterface.

  -P | --export-score-parts

  Bij het converteren naar PDF met de optie -o, worden de pagina's van elke partij toegevoegd aan het gemaakte PDF-bestand. Als de partituur geen partijen bevat, dan worden alle standaard partijen tijdelijk automatisch gegenereerd.

  -p | --plugin naam

  Voer de opgegeven plugin uit

  -R | --revert-settings

  Gebruik alleen de standaard ingebouwde instellingen ("fabrieksinstellingen") maar verwijder geen gebruikersvoorkeuren; vergelijk met de optie -F

  -r | --image-resolution DPI

  Stel de afbeeldingsresolutie in voor conversie naar PNG-bestanden. Standaard: 300 DPI (eigenlijk de waarde van "Resolutie" van de PNG-optie in de exporteren tab in de voorkeuren)

  -S | --style stijl

  Laad eerst een stijl bestand, kan worden gebruikt in combinatie met de -o optie

  -s | --no-synthesizer

  Schakel de ingebouwde software synthesizer uit

  -T | --trim-image margin

  Snijd geëxporteerde PNG- en SVG-afbeeldingen bij om witruimte rondom de partituur te verwijderen. De opgegeven marge, in pixels, blijft behouden (gebruik 0 voor een strak bijgesneden afbeelding). Bij het exporteren naar SVG werkt deze optie alleen met partituren van één pagina.

  -t | --test-modus

  Stel test modus in voor alle bestanden

  -v | --version

  Geef de naam en versie van de toepassing weer zonder de grafische gebruikersinterface te starten

  -w | --no-webview

  Schakel het webweergavecomponent in het starthulpscherm uit

  -x | --gui-scaling factor

  Schaal de partituurweergave en andere GUI-elementen met de opgegeven factor, bedoeld voor gebruik met beeldschermen met een hoge resolutie

  --diff

  Laat een geconditioneerd verschil zien tussen de opgegeven partituren

  --long-version

  Geef de volledige naam, versie en git-revisie van de applicatie weer zonder de grafische gebruikersinterface te starten (werkt niet op Windows)

  --no-fallback-font

  Gebruik Bravura niet als muzieklettertype om op terug te vallen

  --raw-diff

  Laat een ruw verschil zien tussen de opgegeven partituren

  --run-test-script

  Voer script tests uit die worden vermeld in de opdrachtregelargumenten

  --score-media

  Exporteer alle media (behalve MP3) voor een partituur als een enkel JSON-document naar stdout

  --score-mp3

  Genereert een MP3 voor de een partituur en exporteert het als een enkel JSON-document naar stdout

  --score-parts-pdf

  Genereert partij informatie voor een partituur en exporteert het als een enkle JSON-document naar stdout

  --template-modus

  Bestanden opslaan in sjabloonmodus (bijv. zonder pagina formaat)

  MuseScore ondersteund ook de Qt opdrachtregel opties.

  JSON-indeling batchconversietaak

  Het argument voor de optie -j moet de padnaam zijn van een bestand dat bestaat uit een geldig JSON-document met de volgende specificatie:

  • Het top-level element moet een JSONArray zijn, deze mag leeg zijn.

  • Ieder array element moet een JSONObject zijn met de volgende sleutels:

   • in: De waarde is de naam van het invoer bestand (partituur om te converteren), als JSONString.
   • plugin: De waarde is de naam van een plugin bestand (met de .qml extensie), welke wordt gelezen vanui de algemene plugin locatie of de gebruiker plugin locatie voordat de conversie wordt uitgevoerd, als JSONString. Optioneel, maar minimaal één plugin en out moeten worden opgegeven.
   • out: De waarde is de naam van de uitvoer, zoals hieronder opgegeven. Optioneel, maar minimaal één plugin en out moeten worden opgegeven.
  • De conversie uitvoer kan een bestandsnaam zijn (met extensie, welke wordt gebruikt om het output formaat te bepalen), als JSONString.

  • De conversie uitvoer kan een JSONArray van bestanden zijn als JSONString, zoals hierboven, waardoor de partituur achtereenvolgens naar meerdere uitvoerbestanden (in meerdere uitvoerindelingen) wordt geschreven, zonder tussentijds te worden gesloten, opnieuw geopend en opnieuw verwerkt.

  • Als het doel van de conversie-uitvoer een JSONArray is, kunnen een of meer elementen ook elk een JSONArray van twee JSONStrings zijn (in de volgende beschrijving eerste en tweede helft genoemd). Dit zorgt voor het extraheren van partijen: voor elk van deze twee koppels worden alle bestaande partijen van de partituur afzonderlijk opgeslagen, waarbij bestandsnamen worden samengesteld door de eerste helft, de naam (titel) van het deel en de tweede helft aaneen te voegen. De resulterende tekenreeks moet een geldige bestandsnaam zijn (met extensie, die het uitvoerformaat bepaalt). Als er voor een partituur geen partijen zijn gedefinieerd, wordt dit zonder fouten zonder meer genegeerd.

  • Geldige bestandsextensies voor uitvoer zijn:

   flac
   Free Lossless Audio Codec (audio bestand)
   metajson
   allerlei partituur metadata (JSON)
   mid
   standaard MIDI bestand
   mlog
   logbestand voor interne controle (JSON)
   mp3
   MPEG Layer III (audio bestand)
   mpos
   maat posities (XML)
   mscx
   niet-gecomprimeerd MuseScore bestand
   mscz
   gecomprimeerd MuseScore bestand
   musicxml
   niet-gecomprimeerd MusicXML bestand
   mxl
   gecomprimeerd MusicXML bestand
   ogg
   OGG Vorbis (audio bestand)
   pdf
   portable document file
   png
   portable network graphics (afbeelding) — afzonderlijke bestanden, één per pagina in de partituur met een koppelteken gevolgd door het pagina nummer voor de bestandsextensie, worden gegeneert.
   spos
   segment posities (XML)
   svg
   scalable vector graphics (afbeelding)
   wav
   RIFF Waveform (audio bestand)
   xml
   niet-gecomprimeerd MusicXML bestand

  Zie de voorbeelden hieronder.

  OMGEVING

  SKIP_LIBJACK
  Stel dit in (de waarde maakt niet uit) om de initialisatie van de JACK Audio Connection Kit-bibliotheek over te slaan voor het geval dit problemen veroorzaakt.
  XDG_CONFIG_HOME
  Gebruiker configuratie locatie; standaard ingesteld op ~/.config indien niet opgegeven.
  XDG_DATA_HOME
  Gebruiker data locatie; standaard ingesteld op ~/.local/share indien niet opgegeven.

  MuseScore ondersteunt ook de normale Qt-omgevingsvariabelen zoals: QT_QPA_GENERIC_PLUGINS, QT_QPA_PLATFORM, QT_QPA_PLATFORMTHEME, QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH, QT_STYLE_OVERRIDE, DISPLAY, etc.

  BESTANDEN

  /usr/share/mscore-3.0/ bevat de ondersteuningsgegevens van de applicatie (demo's, instrumenten, lokalisatie, systeem plug-ins, soundfonts, stijlen, akkoorden, sjablonen en achtergronden). In de Debian packages, worden systeem soundfonts in plaats daarvan respectievelijk geïnstalleerd in /usr/share/sounds/sf2/, /usr/share/sounds/sf3/ of /usr/share/sounds/sfz/.

  De gegevens per gebruiker (extensies, plug-ins, soundfonts, stijlen, sjablonen) en bestanden (afbeeldingen, partituren) worden normaal gesproken geïnstalleerd in submappen onder ~/MuseScore3/ maar dit kan worden aangepast in de configuratie. Snapshot, alpha en beta versies maken gebruik van MuseScore3Development in plaats van MuseScore3 in al deze paden.

  $XDG_CONFIG_HOME/MuseScore/MuseScore3.ini bevat de gebruikersvoorkeuren, een lijst met recent gebruikte bestanden en hun locaties, venstergroottes en posities, enz. Zie hierboven voor ontwikkelingsversiepaden.

  $XDG_DATA_HOME/data/MuseScore/MuseScore3/ bevat bijgewerkte lokalisatiebestanden gedownload vanuit het programma, informatie over plug-ins, partituren in de cache, referenties voor de communitysite van musescore.com, sessie-informatie, synthesizerinstellingen, aangepaste toon- en maatsoorten en sneltoetscombinaties. Zie hierboven voor ontwikkelingsversiepaden.

  VOORBEELDEN

  Converteer een partituur naar PDF vanaf de opdrachtregel

  mscore -o 'My Score.pdf' 'My Score.mscz'
  

  Voer een batchtaak uit om meerdere documenten te converteren

  mscore -j job.json
  

  Hiervoor is het bestand job.json nodig in het huidige directory en deze moet de inhoud hebben die er ongeveer als volgt uit ziet:

  [
   {
    "in": "Reunion.mscz",
    "out": "Reunion-coloured.pdf",
    "plugin": "colornotes.qml"
   },
   {
    "in": "Reunion.mscz",
    "out": [
     "Reunion.pdf",
     [ "Reunion (part for ", ").pdf" ],
     "Reunion.musicxml",
     "Reunion.mid"
    ]
   },
   {
    "in": "Piece with excerpts.mscz",
    "out": [
     "Piece with excerpts (Partitura).pdf",
     [ "Piece with excerpts (part for ", ").pdf" ],
     "Piece with excerpts.mid"
    ]
   }
  ]
  

  Het laatste deel van de taak zorgt er bijvoorbeeld voor dat bestanden als "Piece with excerpts (part for Violin).pdf" worden gegenereerd naast de partituur voor de dirigent en een MIDI-bestand met het volledige orkestgeluid, terwijl het equivalente deel van de Reunion conversie stilzwijgend genegeerd wordt (omdat voor het Reunion-stuk (een MuseScore demo) geen partijen zijn gedefinieerd).

  MIDI import verwerking

  Het bijgevoegde midi_import_options.xml bestand is een voorbeeld bestand van een MIDI import verwerkingsbestand voor gebruik met de -M optie.

  DIAGNOSE

  De mscore utility eindigt met 0 bij succes en met >0 indien er een fout optreedt.

  ZIE OOK

  fluidsynth(1), midicsv(1), timidity(1), qtoptions(7)

  https://musescore.org/handbook

  Online handboek, volledige gebruikershandleiding

  https://musescore.org/forum

  Ondersteunings forum

  https://musescore.org/nl/node/278582

  Fabrieksinstellingen herstellen

  https://musescore.org/project/issues

  Project Issue Tracker — Controleer eerst of de bug die je tegenkomt al is gemeld. Als je gewoon ergens hulp bij nodig hebt, gebruik dan het support forum.

  http://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html#supported-command-line-optio…

  Documentatie voor Qt opdrachtregel opties

  STANDAARDEN

  MuseScore probeert de volgende standaarden te implementeren:

  • MusicXML 3.1 (score interchange format)
  • SF2 (SoundFont 2.01)
  • SF3 (SoundFont with OGG Vorbis-compressed samples)
  • SFZ (Sforzato soundfont)
  • SMuFL (Standard Music Font Layout 1.20)

  HISTORIE

  MuseScore werd in 2002 afgesplitst van de MusE-sequencer en is sindsdien de belangrijkste Open Source-notatiesoftware geworden.

  AUTEURS

  MuseScore is ontwikkeld door Werner Schweer en anderen.

  Deze handleiding pagina is geschreven door mirabilos <tg@debian.org>.

  WAARSCHUWINGEN

  De Qt opdrachtregel opties worden uit de argumenten verwijderd voordat de toepassing een kans heeft op het verwerken van opties; dit betekent dat een aanroep als mscore -S -reverse geen enkele kans heeft om te werken omdat de-reverse eerst door Qt wordt verwijderd.

  BUGS

  • MuseScore volgt /etc/papersize niet.

  • Waarschijnlijk nog een paar; controleer de issue-tracker van het project (ZIE OOK).

  MuseScore — 19 Oktober 2020

  Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.