Waardestrepen door meerdere notenbalken

Updated 1 jaar ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 2
Navigate to the handbook page for MuseScore 3: Cross-staff notation

In piano partituren is het gebruikelijk om beide notenbalken (bas en viool sleutel) te gebruiken voor een muzikale frase.

Dit kan in MuseScore als volgt worden ingevoerd:

Voer alle noten in één notenbalk in:

Verbonden noten in bovenste notenbalk

Ctrl+Shift+ verplaatst de geselecteerde noot of akkoord naar de volgende notenbalk (Mac: +Shift+.)

Geselecteerde noot verplaatst naar onderste notenbalk

Als je de waardestreep wilt verplaatsen, dubbelklik dan op de waardestreep om de handgrepen weer te geven. Gebruik de handgrepen om de opmaak aan te passen.

Zie ook

  • Maatstrepen voor maatstrepen door meerdere notenbalken (bv. gepaarde notenbalken) .

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.