Afspeelbediening

2 maanden geleden bijgewerkt

  Overzicht

  Afspeelknoppen werkbalk

  De basisafspeelfuncties zijn toegankelijk via de Afspeelknoppen werkbalk rechtsboven in het programmavenster:

  Van links naar rechts zijn de iconen:

  • Spoel terug naar startpositie: afspelen keert terug naar het begin van de partituur of naar het begin van de lus (indien ingesteld).
  • Afspelen starten of stoppen: zie Afspelen starten/stoppen.
  • Schakel 'lus afspelen' in/uit: Zie Lus afspelen.
  • Schakel metronoom in/uit: Schakelt metronoom AAN en UIT.
  • Afspeelinstellingen: Opent het dialoogvenster afspeelinstellingen (zie hieronder).
  • Tijd verstreken vanaf het begin van de partituur tot de cursorpositie.
  • Maatnummer en tel op de cursorpositie.
  • Monitoringtempo, zie de sectie "Afspeelpositie en monitoringtempo".

  Ontkoppel de werkbalk om het Afspeelpaneel weer te geven voor extra bedieningselementen. Zie de sectie "Afspeelpositie en monitoringtempo".

  Afspeelcommando's

  Start/stop

  Om alle instrumentpartijen af te spelen

  1. Klik op een noot of rust om het startpunt vast te leggen.
  2. Druk op de Speel af knop of druk op de spatiebalk.

  Om alleen geselecteerde instrumentpartijen af te spelen

  1. Selecteer een maat waarmee je wilt beginnen (door op een lege ruimte binnen die maat te klikken).
  2. Om meer dan één instrumentpartij af te spelen, breid de selectie uit naar wens omhoog of omlaag.
  3. Druk op de Speel af knop of druk op de spatiebalk.

  Opmerkingen: (1) Als er geen selectie is gemaakt voordat het afspelen wordt geactiveerd, keert het afspelen terug naar de plaats waar het eerder was gestopt of, als er niet eerder is afgespeeld, naar het begin van de partituur. (2) De Speel af-knop verandert in een "stop"-pictogram terwijl muziek wordt afgespeeld.

  Om het afspelen te stoppen

  • Druk op de Speel af knop of druk op spatiebalk.

  Spoel terug

  Om het afspelen terug te spoelen, klik je op het pictogram Spoel terug op de Afspelen werkbalk. Terugspoelen brengt het afspelen terug naar het begin van de partituur of, als er een lus is ingesteld, naar het begin van de lus.

  Lus

  Afspelen herhalen van een muziekgedeelte:

  1. Stop het afspelen (indien ingeschakeld).
  2. Zorg ervoor dat de lus afspelen knop "uit" is (d.w.z. niet blauw gekleurd).
  3. Selecteer een bereik in de partituur, inclusief de notenbalken van het instrument die je wilt afspelen.
  4. Klik op de Lus afspelen knop in de Afspeel werkbalk. Er verschijnen vlaggen rond de selectie en de knop verandert van kleur.
  5. Klik op de Speel af knop .

  In het onderstaande voorbeeld gaat het afspelen over de geselecteerde twee maten van Violin 2 en Viola, het gebied gemarkeerd door de blauwe vlaggen. Gebruik de knop "Lus afspelen" om de lus aan of uit te zetten.

  Afspelen lus

  Metronoom

  Om automatisch het geluid van metronoomtikken toe te voegen aan het afspelen, gebruik je de metronoom knop.

  Het aantal tikken dat aan elke maat wordt toegevoegd, wordt bepaald door

  • de tel. Het aantal tellen per maat wordt alleen bepaald door de maatsoort, het is niet afhankelijk van de waardestreepstijl of de nootwaarde (duur) die voor de metronoommarkeringen wordt gebruikt. Zowel de kwart ♩ = 60, als de achtste ♪ = 120 markeringen zorgen voor een identiek resultaat
  • het geschreven tempo in de partituur
  • de huidige regelaar instelling van het monitoringtempo, zie de sectie "Afspeelpositie en monitoringtempo".

  De volgende logica wordt gebruikt:

  • Voor eenvoudige maatsoorten is het bovenste getal van de maatsoort het aantal tellen in elke maat. 2 = dubbel, 3 = drievoudig, 4 = viervoudig. Aan elke tel wordt een tik toegevoegd.
  • Voor samengestelde maatsoorten (6/8, 9/8, enz.) is het bovenste getal van de maatsoort gedeeld door drie het aantal tellen in elke maat. 6 = dubbel, 9 = drievoudig, 12 = viervoudig. Aan elke tel wordt een tik toegevoegd. Er worden twee extra tikken per tel toegevoegd aan passages waar het resulterende Monitoringtempo van de maat lager is dan 60 tellen per minuut. De 60 verwijst niet naar het metronoomsymbool in de rechterbovenhoek van de Afspeelwerkbalk.

   Demo van metronoomtikgeluid
   Hierboven ziet je een demo van het gebruik van de metronoom met samengestelde maatsoorten. Het demo partituurbestand is beschikbaar in de sectie Externe links. Naar een maat waarin 9/8 wordt gebruikt en er een geschreven tempomarkering is met een gepunteerde kwart ♩. = 59 en de schuifregelaar voor het monitoringtempo staat op 100%, er worden negen tikken toegevoegd. Het gebruik van een achtste ♪ = 179 markering levert een identiek resultaat op. Terwijl, voor een maat die 9/8 gebruikt, er een geschreven tempomarkering is met een gepunteerde kwart ♩. = 60 en de schuifregelaar voor het monitoringtempo staat op 100%, er worden drie tikken toegevoegd. Het gebruik van een achtste ♪ = 180 markering levert een identiek resultaat op. Als je de schuifregelaar voor het monitoringtempo verlaagt naar 90%, worden er negen tikken in die maat gecreëerd.

  De standaard metronoom gebruikt MS Basic. Het heeft twee tikgeluidsfragmenten, een hoge toon (T1) en een lage toon (T2). T1 wordt gebruikt bij de allereerste tik van elke maat, T2 wordt gebruikt op alle andere plaatsen. Een alternatieve geluidsbron kan worden geselecteerd in de Mixer, T1 speelt noot E5 en T2 speelt noot F5.

  De tikken worden toegevoegd aan alle geëxporteerde audiobestanden. Probeer deze opties voor meer controle over de tikken in het audiobestand of tijdens het afspelen:

  Afspeelpositie en tempo

  De huidige afspeelpositie wordt weergegeven door twee getallen rechts van de afspeelknoppen. De één toont de positie in termen van verstreken tijd, de ander in maten en tellen (zie afbeelding in overzicht). Om handmatig naar een tijdstip of maat of tel te gaan, klik je op een getal en voer je het gewenste getal in.

  Het item helemaal rechts is monitoringtempo. Het laat zien dat het tempo binnen één minuut op de huidige cursorpositie in de eenheid kwartnoten zou zijn geweest. Het is niet een exact spiegelbeeld van een bepaalde geschreven tempomarkering op de partituur. De kwartnoot is niet gerelateerd aan de muzikale tel van de partituur.

  Om extra bedieningselementen weer te geven, ontkoppel de werkbalk. Klik en houd de "6 stippen" ingedrukt, sleep vervolgens weg van de rechterbovenhoek van het MuseScore-scherm en laat los, zie Werkbalken en vensters: Panelen dokken en loskoppelen hoofdstuk. De losgekoppelde werkbalk wordt automatisch uitgebreid tot een klein Afspeelpaneel met twee schuifregelaars. De schuifregelaar bovenaan toont de huidige afspeelpositie. de schuifregelaar daaronder toont het monitoringtempo . Het monitoren van het tempo overschrijft tijdelijk het partituurtempo, de instelling van de geschreven tempomarkering in de partituur blijft ongewijzigd. Door de schuifregelaar terug te zetten naar de standaardpositie, 100%, wordt het tempo hersteld naar het tempo zoals geschreven op de partituur.

  Afspeelknoppen losgekoppeld

  In het voorbeeldscherm hierboven weergegeven. De knop van de bovenste schuifregelaar huidige afspeelpositie bevindt zich op een derde van links, wat erop wijst dat deze momenteel ongeveer een derde van de partituur is. De knop van de onderste monitoringtempo schuifregelaar staat iets rechts van de standaardpositie. Er staat 130%, wat erop wijst dat het afspeeltempo momenteel is versneld tot 130% van het geschreven tempo. Het geschreven tempo is kwart = 60, dit wordt aangegeven met een Tempomarkering die niet in de afbeelding wordt weergegeven. Het metronoomsymbool in de rechterbovenhoek toont kwart = 78, wat betekent dat er binnen één minuut op de huidige cursorpositie 78 kwartnoten zou zijn geweest. Het geeft niet de informatie weer van een bepaalde geschreven tempomarkering op de partituur. De kwart is niet gerelateerd aan het muzikale ritme van de partituur.

  Om het afspeeltempo tijdelijk te wijzigen:

  • Klik met de linkermuisknop, houd vast en sleep de schuifregelaar monitoringtempo naar links of rechts. Hierdoor wordt het afspeeltempo aangepast in stappen van 5% of
  1. Klik met de linkermuisknop op het percentage afspeeltempo. Hierdoor wordt het nummer gemarkeerd
  2. Bewerk het afspeeltempo. Het kan worden aangepast in stappen van 1%. In de onderstaande afbeelding wordt het tempo afgespeeld op 96% van de huidige metronoomsnelheid

   Afspeeltempo aanpassen

  Andere commando's

  Klik op de instellingenknop (tandwiel) op de Afspeel-werkbalk om de volgende bedieningselementen weer te geven:

  Dialoogvenster voor afspeelinstellingen

  Je kunt deze opties naar wens uit- of inschakelen.

  Schakel MIDI-invoer in/uit

  Schakel MIDI-invoer in om tijdens het afspelen muziek naar je partituur te schrijven met een gekoppeld MIDI-apparaat (zoals een keyboard of drumcomputer). Zie Werken met Midi voor details.

  Speel herhalingen af

  Schakel deze optie uit als je wilt dat het afspelen herhalingsindicaties in de partituur negeert.

  Speel akkoordsymbolen

  Indien aangevinkt, dan worden de akkoordsymbolen in de partituur afgespeeld. Verwijder het vinkje als je dit niet wilt.

  Verschuif partituur automatisch

  Indien aangevinkt, verschuift deze optie de partituur tijdens het afspelen. Verwijder het vinkje als je wilt dat de weergave stationair blijft.

  Externe links