Capo's gebruiken

5 maanden geleden bijgewerkt

  Overzicht

  Een capo is een apparaat dat op de toets van een snaarinstrument met frets, zoals de gitaar, kan worden geklemd. De capo verkort effectief de snaren, waardoor het instrument in een hogere toonsoort speelt dan normaal.

  Met MuseScore kun je dit effect nabootsen door een Capo markering toe te voegen aan de notenbalk van een instrument (of notenbalken). Hierdoor wordt het afspelen automatisch naar de gewenste toonhoogte getransponeerd, terwijl de noten of fretmarkeringen, ongewijzigd blijven. Gedeeltelijke capo's, waarbij slechts enkele snaren worden ingekort, zijn ook mogelijk (zie hieronder).

  Een capo toepassen op je partituur

  Het capo element is beschikbaar in het Gitaar palet, dat standaard verborgen is.
  Om het capo element te vinden:

  1. Klik op de knop Zoek in paletten bovenaan de paletten of gebruik de sneltoets Ctrl+F9 (macOS: Cmd +F9).
  2. Type "capo".

  Als alternatief kun je het Gitaar palet permanent zichtbaar maken:

  1. Klik Voeg paletten toe
  2. Klik op de knop Voeg Gitaar palet toe naast Gitaar

  Opmerkingen: Het dialoogvenster Voeg paletten toe is momenteel niet toegankelijk voor schermlezers, dus blinde gebruikers moeten de eerste methode gebruiken (via zoeken).

  Om een capo op een notenbalk toe te passen:

  1. Selecteer de noot of rust in de partituur waar je een capo markering wilt toevoegen.
  2. Selecteer in het Capo element in het Gitaar palet.
   • De tekst “Capo 1” wordt aan de partituur toegevoegd en er verschijnt een pop-upvenster naast met de capo instellingen.
  3. Pas de instellingen van de capo aan in het pop-upvenster (zie hieronder).

  Capo toepassen

  Capo instellingen aanpassen

  Het pop-upvenster met capo instellingen verschijnt wanneer je een nieuwe capo markering toevoegt of een bestaande capo markering in de partituur selecteert.

  Opmerking: Toetsenbordgebruikers kunnen op Tab drukken om de pop-up capo instellingen te markeren nadat deze is verschenen en vervolgens de pijltoetsen gebruiken om door de beschikbare instellingen te navigeren. Als je een tweede keer op Tab drukt, verdwijnt de pop-up. Om het terug te krijgen, deselecteer je eenvoudig de capo markering met Alt+Links en selecteer je deze opnieuw met Alt+Rechts en druk vervolgens op Tab om de pop-up te activeren stellen.

  Capo in- of uitschakelen

  • Selecteer Aan bovenaan het dialoogvenster capo instellingen om aan te geven dat er een capo aan het instrument moet worden toegevoegd.
  • Selecteer Uit om aan te geven dat de capo van het instrument moet worden verwijderd en het afspelen terug moet gaan naar de originele toonsoort.

  Als je Uit selecteert, verandert de tekst in de partituur standaard in "Geen capo".

  Fretpositie instellen

  Het Fret getal verwijst naar de fret waar de capo moet worden toegepast. Fret 1 transponeert de toonsoort bijvoorbeeld een halve toon omhoog, fret 2 een hele toon, enzovoort. De tekst in de partituur wordt automatisch bijgewerkt.

  Als je bijvoorbeeld fret 4 kiest, de laat de tekst in de partituur 'Capo 4' zien.

  Opmerking: De toetsenbordfocus kan vastlopen bij het bewerken van het fret getal. Als dit gebeurt, druk dan op Omhoog en Omlaag om de waarde van het getal te wijzigen en druk vervolgens op < kbd>Rechts om naar de onderstaande selectievakjes Pas toe op snaar te gaan.

  Gedeeltelijke capo plaatsing opgeven

  Met de selectievakjes in de sectie Pas toe op kun je opgeven dat een capo alleen op bepaalde snaren moet worden toegepast. Wanneer ten minste één snaar wordt uitgeschakeld, verandert de tekst in de partituur om een gedeeltelijke capo aan te geven.

  Als je bijvoorbeeld fret 4 kiest en vervolgens de snaren 1 en 2 uitschakelt, zal de tekst in de partituur zeggen: "Gedeeltelijke capo: Fret 4 op snaren 3, 4, 5, 6".

  Het uiterlijk van capo tekst aanpassen

  Om de bewoording van de capo tekst aan te passen:

  1. Vink het vakje Instructietekst aan in het pop-upvenster.
  2. Typ de tekst die je in de partituur wilt weergeven.

  Capo tekst onder de notenbalk plaatsen

  • Bij Positie selecteer je Onder.

  Capo instellingen

  De capo instelling wijzigen midden in de partituur

  Met behulp van bovenstaande stappen kun je, indien gewenst, de capo instelling op verschillende punten in de partituur variëren. Elk capo heeft invloed op de transpositie van alle muziek die erop volgt, tot aan de volgende capo markering.

  Opmerking: Het is niet mogelijk om meer dan één capo tegelijkertijd toe te passen. Deze functie staat gepland voor een latere release.