De paletten gebruiken

5 maanden geleden bijgewerkt

  Overzicht

  Muzikale symbolen en tekst kunnen op je partituur worden toegepast met behulp van het Paletten paneel. MuseScore wordt geleverd met een set vooraf ingestelde paletten, onderverdeeld in categorieën, zoals Toonsoorten en Articulaties enz. Een basis set met paletten is standaard zichtbaar, maar indien nodig kunnen ook meer geavanceerde of gespecialiseerde paletten worden weergegeven.

  Je kunt binnen elk paletitems toevoegen, verwijderen, bewerken en herschikken, en je eigen paletten maken en aanpassen.

  In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je paletten kunt weergeven, naar items kunt zoeken en hoe je paletitems op je partituur kunt toepassen. Het aanpassen van het palettengebied wordt later behandeld in Paletten (Aanpassingen).

  Toegang tot het palettenpaneel

  Het Paletten paneel wordt normaal weergegeven in de linkerzijbalk van het hoofdvenster. Boven aan de zijbalk worden drie tabbladen weergegeven: Paletten, Instrumenten en Eigenschappen. Als een van de andere tabbladen momenteel wordt weergegeven in de zijbalk, klik je op het tabblad Paletten om in plaats daarvan de paletten weer te geven.

  Paletten

  Je kunt het Paletten paneel openen en sluiten met Weergave→Paletten of de sneltoets F9. Als alle panelen in de zijbalk gesloten zijn, sluit de zijbalk zelf ook, waardoor er meer ruimte is voor de partituurweergave.

  Zoals de meeste andere panelen binnen MuseScore, kunnen de Paletten ook losgekoppeld zijn om te functioneren als een apart venster.

  Paletitems aan je partituur toevoegen

  Om een paletitem aan je partituur toe te voegen, open je eerst het juiste palet als dit nog niet open is, door op de titel of het pijlpictogram aan de linkerkant te klikken. De items in dat palet worden weergegeven in een raster.

  Paletelement toevoegen (geanimeerde afbeelding)

  In het algemeen kun je, om paletitems op je partituur toe te passen, ofwel de doelelementen in de partituur selecteren en vervolgens op het paletitem klikken of het item van het palet naar een doelelement slepen. Zie het gedeelte over zoeken en navigeren hieronder voor informatie over het toepassen van paletitems via het toetsenbord.

  Items toegepast op individuele partituur-elementen

  Veel paletitems - bijvoorbeeld articulaties, dynamiek en de meeste andere tekst - kunnen worden toegepast op individuele noten, rusten of andere partituurelementen. Wanneer je slepen en neerzetten gebruikt, zorg er dan voor dat je het paletitem naar een specifiek partituurelement sleept en niet loslaat totdat het doelelement oplicht om aan te geven dat het het paletitem kan accepteren.

  Het is echter meestal efficiënter om eerst de doelelementen in je partituur te selecteren en vervolgens op het paletitem te klikken. Dit geldt met name als je hetzelfde paletitem op meerdere partituurelementen wilt toepassen, aangezien je met deze methode het paletitem op meerdere partituurelementen tegelijk kunt toepassen.

  Een palet toepassen op een of meer partituurelementen:

  1. Selecteer de elementen waarop je het paletitem wilt toepassen (selectie van één, lijst of bereik)
  2. Klik op het paletitem

  Het paletitem wordt normaal gesproken toegevoegd aan elk van de geselecteerde elementen. Merk op dat als er een bereik is geselecteerd, wanneer je op een paletitem klikt dat tekst vertegenwoordigt (inclusief dynamiek- en tempomarkeringen), het item alleen wordt toegevoegd aan het eerste element in het bereik. Systeemtekst (inclusief tempomarkeringen) wordt alleen toegepast op de bovenste notenbalk, andere tekst zal worden toegepast op het eerste geselecteerde element van elke geselecteerde notenbalk.

  Items toegepast op bereiken

  Paletitems zoals crescendo tekens, bogen, ottava's en pedaalmarkeringen worden toegepast op een bereik in plaats van op een enkele noot of rust. Het proces om ze toe te voegen is hetzelfde:

  1. Selecteer het bereik van elementen waarop je het paletitem wilt toepassen
  2. Klik op het paletitem

  Items toegepast op volledige maten

  Bepaalde paletitems zoals maatstrepen, maatsoorten, volta's en opmaakonderbrekingen worden normaal gesproken toegepast op een maat als geheel - of een reeks maten - in plaats van op een specifieke noot of rust. Het proces om deze aan de partituur toe te voegen is hetzelfde als voor andere paletitems:

  1. Selecteer de maat of reeks maten waarop je het paletitem wilt toepassen
  2. Klik op het paletitem

  Paletten uitvouwen en samenvouwen

  Een palet kan afzonderlijk worden geopend (uitgevouwen) of gesloten (samengevouwen) door op de titelbalken of het pictogram links van de titel te klikken. Daarnaast kun je alle paletten tegelijk uitvouwen of samenvouwen of MuseScore paletten automatisch laten sluiten. Om toegang te krijgen tot deze opties klik je op de knop ... bovenaan het paletvenster om het paletmenu op te roepen.

  Palet opties

  • Enkele klik om een palet te openen: bepaalt of paletten worden geopend door enkele of dubbele klik
  • Eén palet tegelijk openen: indien aangevinkt, worden alle reeds geopende paletten automatisch gesloten wanneer je een palet opent
  • Alle paletten inklappen: sluit alle paletten direct
  • Alle paletten uitklappen: open alle paletten direct

  Door de paletten zoeken en navigeren

  Je kunt ook zoeken en navigeren door de paletten met je toetsenbord in plaats van met een muis.

  Gebruik de sneltoets Ctrl+F9 om paletelementen op naam te zoeken (Mac: Cmd+F9) of klik op het vergrootglaspictogram bovenaan het Paletten paneel.

  Zoek in paletten—stap 1

  Hierdoor wordt een zoekvak weergegeven. Terwijl je karakters in het vak typt, zal MuseScore alle overeenkomende paletitems weergeven.

  Zoek in paletten—stap 2

  Klik op het "X" pictogram om het zoekvak te sluiten.

  De paletten zijn volledig toegankelijk via het toetsenbord. De hierboven beschreven zoekfunctie is een methode die je kunt gebruiken om het proces te starten maar je de focus van het toetsenbord op het Paletten paneel krijgen door Shift+F6 te gebruiken om de focus naar de zijbalk te verplaatsen.

  Zodra de focus op het paletpaneel ligt, zullen de toetsen en door de verschillende individuele paletten gaan. Je kunt dan een palet openen en sluiten door op Enter te drukken. Om toegang te krijgen tot de elementen in een palet, druk je op om toegang te krijgen tot het palet en vervolgens op en om door de elementen in het palet te bladeren. Als je op Enter drukt, wordt het element op dezelfde manier toegepast als erop klikken.

  Toegang tot meer paletitems

  Sommige paletten bevatten ook extra elementen die niet standaard worden weergegeven. Om deze te openen klik je op de knop Meer rechtsonder in het palet.

  Palet—meer items

  Je kunt elk van deze extra items aan het hoofdgedeelte van het palet toevoegen door simpelweg te slepen. Zie voor meer informatie Paletten onder Aanpassen.

  Meer paletten toevoegen

  De paletten die standaard worden weergegeven, zijn degene die de meeste gebruikers vaak nodig zullen hebben. Maar MuseScore biedt extra paletten die je misschien handig vindt.

  Om toegang te krijgen tot deze extra paletten:

  • Klik op de knop Voeg palet toe bovenaan het Paletten paneel.

   Palet toevoegen

  Hierdoor wordt een lijst met paletten weergegeven die je aan het Paletten paneel kunt toevoegen. Om een palet toe te voegen klik je op de knop + naast de naam van het palet.

  Meer paletten

  Alle paletten die je op deze manier toevoegt worden boven aan het paneel weergegeven, maar je kunt ze vervolgens naar beneden slepen om het paneel naar wens opnieuw in te delen.

  Je kunt ook een leeg eigen palet maken dat later kan worden gevuld met uw eigen gekozen elementen.

  Het hoofdpalet

  Het Hoofdpalet is MuseScore’s opslagplaats van alle muzikale symbolen; het biedt ook een alternatief pad voor het maken van eigen toonsoorten en aangepaste maatsoorten.

  Om het Hoofdpalet weer te geven, gebruik je de sneltoets Shift+F9 of selecteer je in het menu Weergave→Hoofdpalet.

  Hoofdpalet

  Het Hoofdpalet venster is onderverdeeld in categorieën die overeenkomen met de namen van de standaardpaletten (weergegeven of verborgen) in het Paletten paneel; in feite is de inhoud van elk klein palet afkomstig uit het overeenkomstige gedeelte van het hoofdpalet. De uitzondering is de categorie Symbolen van het Hoofdpalet, die items bevat die niet in het Paletten paneel voorkomen.

  Items kunnen worden toegepast op de partituur vanuit het Hoofdpalet op dezelfde manier als vanuit de kleine paletten; Echter, afgezien van het toepassen van items uit de sectie Symbolen, is het meestal beter om dit te doen vanuit het Paletten paneel.

  Items gevonden in alle secties van het Hoofdpalet venster, behalve "Symbolen", zijn functioneel in die zin dat ze een effect hebben op de partituur: toonsoort en maatsoorten bijvoorbeeld. Items uit het palet Symbolen zijn echter niet-functioneel, dat wil zeggen dat ze alleen bedoeld zijn voor weergave.

  Zie ook het hoofdstuk over Andere symbolen.

  Zie ook